054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מתמטיקה א' – מל"א

מתמטיקה א' – מל"א

מתמטיקה א' – מל"א
₪340 ל-180 ימים

הקורס מתמטיקה א' שהותאם במיוחד עבור המרכז ללימודים אקדמיים (מל"א), מורכב משלושה שיעורים אשר מלמדים את החומר הנדרש כולל תרגל עצום בגודלו עם פתרונות מלאים.

את הקורס מעביר עדי רגב, מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן בעל נסיון של שנים רבות מאוד בלימוד התחום.

שימו לב שבקורס לא נלמד נושא הגבולות ואסימפטוטות.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

861
1439
569
784
789
616
493
750
1374
1145
1345
1134
1237
464
1092
472
802
1073
1073
462
1224
1415
1415
2023
1008
1385
237
597
1073
632
1619
1116
652
1640
813
2792
888
שיעור: מתמטיקה א' - שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - פתיחה והצגת נושא השברים: תכונות, חוקים ויישום
אורך:
סרטון: פרק 1 - הצגה עשרונית של שברים ושימוש במחשבון
אורך:
סרטון: פרק 1 - חזקות: הכרה ותכונות
אורך:
סרטון: פרק 1 - שורשים + חזקות ושורשים שחובה לזכור
אורך:
סרטון: פרק 1 - שימוש במחשבון עבור חזקות ושורשים
אורך:
סרטון: פרק 1 - הצבה בתבנית מספר, תרגול וסיכום פרק 1
אורך:
סרטון: פרק 2 - (טכניקה אלגברית) - פתיחה, כינוס איברים כולל שאלה 39ה
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכפלת משתנים ופתיחת סוגריים
אורך:
סרטון: פרק 2 - הוצאת גורם משותף כולל שאלות: 52ה, 52יב
אורך:
סרטון: פרק 2 - נוסחאות הכפל המקוצר וסיכום פרק 2
אורך:
סרטון: פרק 3 (משוואות ואי שוויונים) - פתיחה ותרגול כולל שאלות: 58ד, 59ח
אורך:
סרטון: פרק 3 - משוואות ממעלה ראשונה ושניה כולל שאלה 61ג
אורך:
סרטון: פרק 3 - משוואות ממעלה גבוהה
אורך:
סרטון: פרק 3 - משוואות מיוחדות חלק א
אורך:
סרטון: פרק 3 - משוואות מיוחדות חלק ב
אורך:
סרטון: פרק 3 - אי שוויונים: כללים ותרגול + סיכום פרק 3
אורך:
שיעור: מתמטיקה א' - שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: פרק 4 (פונקציות)- פתיחה, הסבר על פונקציה, הצגת מערכת הצירים
אורך:
סרטון: פרק 4 - תרגול חלק ראשון של פוקנציות כולל שאלות: 71ג
אורך:
סרטון: פרק 4 - תכונות של פונקציה כולל שאלות: 74ו
אורך:
סרטון: פרק 4 - פונקציית הקו הישר: הצגה, שיפוע ושיפועים של ישרים מיוחדים
אורך:
סרטון: פרק 4 - מציאת משוואת ישר (2 דרכים)
אורך:
סרטון: פרק 4 - משוואת ישר לא מסודרת (סתומה) + מצבים הדדיים בין ישרים + סיכום פרק 4
אורך:
סרטון: פרק 5 (חזקות) - פתיחה + תרגול חוקי חזקות חלק א
אורך:
סרטון: פרק 5 - חוקי חזקות 5-9 כולל שאלות: 93יג
אורך:
סרטון: פרק 5 - שאלה 96 סעיף ו
אורך:
סרטון: פרק 5 - פתרון משוואות עם חזקות + סיכום פרק 5
אורך:
שיעור: מתמטיקה א' - שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 3 + הרכבת פונקציה
אורך:
סרטון: הנגזרת - משמעות, חוקי גזירה בסיסיים ושאלות 7+8+9
אורך:
סרטון: נגזרת של פונקציה מורכבת. ושאלות 15+18+20+21
אורך:
סרטון: שימושי הנגזרת - שיפוע בנקודה. ושאלות 30+31
אורך:
סרטון: המשיק - הסבר, כללים ושאלה 38
אורך:
סרטון: משיק - שאלה 36
אורך:
סרטון: חקירת פונקציה + שאלה 41 סעיף א'
אורך:
סרטון: 'סעיפי התחכמות של חקירה + שאלה 41 סעיפים ב'+ג
אורך: