054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

מיני-מרתון – "פיננסית מתקדמת" של מועצת רואי חשבון

מיני-מרתון – "פיננסית מתקדמת" של מועצת רואי חשבון

מיני-מרתון – "פיננסית מתקדמת" של מועצת רואי חשבון
₪1,290

המיני-מרתון המקוון בקורס "פיננסית מתקדמת" של מועצת רואי חשבון נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במיני-מרתון הנוכחי אנו פותרים את כל הבחינות שפורסמו על ידי מועצת רואי חשבון ממועד חורף 2018 ועד לעצם היום הזה.

בנוסף למיני-מרתון הנוכחי, כבונוס, אתם מקבלים גם את המיני-מרתון של בחינת המועצה "פיננסית א" יחד עם המיני-מרתון הנוכחי

מאחר שעליכם להכיר את כל התקנים בצורה הטובה ביותר ושאלות מועצה נוספות.

לכן הדרך הטובה ביותר, היא ללמוד גם מהמבחנים של פיננסית א, בנוסף לפיננסית מתקדמת.

אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

להלן הלינק לכל הבחינות של מועצת רואי חשבון

יניב גוטמן, רו"ח.
שותף ומייסד בית הספר

159
630
662
775
609
1
1503
991
1044
121
536
691
695
438
2808
1338
972
581
86
558
721
653
714
2197
1792
1381
1356
152
898
569
654
547
974
2274
2254
2042
552
2419
127
749
689
565
410
458
1803
2049
1315
1377
101
615
990
745
81
3781
4354
866
557
88
605
948
696
562
516
2168
1919
1352
237
108
35
639
760
688
606
1032
56
2790
4575
1191
1790
68
348
695
523
793
38
332
356
609
1618
3398
1396
408
1037
1030
122
33
772
605
343
842
325
547
430
1281
2999
3534
3032
שיעור: אביב 2023
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - IAS 28
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 10+IAS 21
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 2
אורך:
סרטון: שאלה 4 - הערכת שווי חברה
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 12
אורך:
שיעור: סתיו 2022
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IAS 40+IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - תקן 40 (מלכ"רים)
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IAS 19
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - IAS 20+IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 3 (החזקה בשרשרת)
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 32 (הנפקת חבילה בבת)
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 34+IAS 10 (ריקול)
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 38 (מטבע קריפטו)
אורך:
שיעור: אביב 2022
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IAS 21+IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - תקן 40 (מלכ"רים)
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 10+IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 11
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IFRS 5+IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 5 - ניתוח דוחות כספיים (IFRS 16)
אורך:
שיעור: סתיו 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IFRS 2
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 1.5 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 2 חלק 1 - IFRS 10
אורך:
סרטון: שאלה 2 חלק 2 - IFRS 10
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 37+IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 4 - הבדלי תקינה (IFRS מול ישראלי)
אורך:
סרטון: שאלה 5 - רכישה במהופך (IFRS 3)
אורך:
שיעור: אביב 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IFRS 3
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - IAS 19
אורך:
סרטון: שאלה 1.5 - IFRS 3
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 10 + IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 10 + IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 16 + IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IFRS 9
אורך:
שיעור: סתיו 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IAS 20 + IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - מלכרים (לפי התקן הישן)
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 10 + IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 8
אורך:
סרטון: שאלה 4 - הערכות שווי
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 36
אורך:
שיעור: אביב 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IFRS 8
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 1.5 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 11 + IAS 28 + IAS 21
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 3
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 16 + IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 12
אורך:
שיעור: סתיו 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IAS 33
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - IFRS 15 + IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 1.5 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 1.6 - IFRIC 12
אורך:
סרטון: שאלה 1.7 - מלכרים (לפי התקן הישן)
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 3
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 9 + IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 4 - ניתוח דוחות
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IFRS 2 + IAS 19
אורך:
שיעור: אביב 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - ניתוח דוחות
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - IFRS 9 + IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 1.5 - IAS 33
אורך:
סרטון: שאלה 1.6 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 1.7 - IAS 19
אורך:
סרטון: שאלה 1.8 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 28 + IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 3 + IFRS 2
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IFRS 10 + IAS 21
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 7 - הערכת שווי
אורך:
שיעור: סתיו 2018
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1.1 - IAS 33
אורך:
סרטון: שאלה 1.2 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 1.3 - IFRS 2
אורך:
סרטון: שאלה 1.4 - IAS 16 + IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 1.5 - IFRS 2 + IAS 19
אורך:
סרטון: שאלה 1.6 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 1.7 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 1.8 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 3/IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 19
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IFRS 3 + IAS 28
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IFRS 8+IFRS 2+IAS 21
אורך:
לכל הקורסים של מועצת רואי חשבון