054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

מיני-מרתון – "מבוא לחשבונאות" של מועצת רואי חשבון

מיני-מרתון – "מבוא לחשבונאות" של מועצת רואי חשבון

מיני-מרתון – "מבוא לחשבונאות" של מועצת רואי חשבון
₪690

המיני-מרתון המקוון בקורס "מבוא לחשבונאות" של מועצת רואי חשבון נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במיני-מרתון הנוכחי אנו פותרים את כל הבחינות שפורסמו על ידי מועצת רואי חשבון ממועד אביב 2020 ועד לעצם היום הזה.

בנוסף, יש לכם פתרונות מלאים למועדי הבחינות מאביב 2018 ועד סתיו 2019 לצורך תרגול עצמי נוסף.

אנו פותרים את השאלות בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

להלן הלינק לכל הבחינות של מועצת רואי חשבון

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

65
234
290
385
109
199
289
274
286
271
242
222
263
377
303
192
264
217
259
268
221
575
670
228
425
363
369
375
148
59
290
188
381
137
340
268
404
245
272
346
516
286
200
282
353
339
270
481
507
296
206
318
355
244
166
175
58
250
377
1006
474
494
318
196
351
97
193
817
457
253
354
230
228
446
496
372
191
197
47
1063
361
453
377
327
281
208
355
241
290
257
473
210
245
344
544
384
262
203
526
191
341
309
146
179
247
221
356
516
244
298
536
341
256
275
314
317
258
309
255
242
242
607
236
288
273
737
321
362
381
255
354
320
247
291
241
243
249
477
1
1
1
1
שיעור: אביב 2023
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלות 2-3 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלות 4-5 - הכנת דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 6 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלה 7 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 8 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 9 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 10 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 11 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלה 12 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 14 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 15-16 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מלאי
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 19 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלות 24-27 - הכנת דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלות 28-29 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלות 31-33 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 36-37 - הפרשה לאחריות
אורך:
סרטון: שאלות 38-39 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 40 - IAS 8
אורך:
שיעור: אביב 2022
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלות 4-5 - הכנת דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלה 7 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 8 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלות 9-11 - הכנת דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 12 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 13 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 14 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלות 15-17 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 21-22 - הפרשה לאחריות
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 25 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלות 26-27 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלות 28-30 - מלאי
אורך:
סרטון: שאלות 31-32 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 33 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלות 36-37 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 38 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלה 39 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 40 - IAS 7
אורך:
שיעור: אביב 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1+4 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלות 2-3 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלות 5-10 - הכנת דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלות 11-12 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלות 13-14 - מלאי
אורך:
סרטון: שאלה 15 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלה 16 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלות 17-18 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 19 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלות 21-24 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלות 25-26 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלות 27-28 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 29 - מלאי
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 32 - הפרשה לאחריות
אורך:
סרטון: שאלות 33-34 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 35-36 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלות 37-38 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 39 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלה 40 - IAS 2
אורך:
שיעור: סתיו 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-5 - הכנת דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלות 6-7 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלה 8 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלות 9-10 - הפרשה לאחריות
אורך:
סרטון: שאלות 11-12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 13 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 14 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 15 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלות 19-20 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 21 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 22 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 23 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלות 24-25 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלות 26-27 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 28 - מלאי
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 32 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלות 33-34 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלות 35-36 - מלאי
אורך:
סרטון: שאלה 37 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 38 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 39 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 40 - IAS 7
אורך:
שיעור: אביב 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 3 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 4 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 5 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 6 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 8 - התחייבויות שוטפות
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 10 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 11 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 12 - מלאי
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 14 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 15 - שינויים בהון העצמי
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלות 21-23 - דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: שאלה 24 - מלאי
אורך:
סרטון: שאלות 25-26 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלות 27-28 - הפרשה לאחריות
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 31-32 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שאלה 33 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 34 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 35 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 36 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 37 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלות 38-40 - תיקון דוחות כספיים
אורך:
שיעור: סתיו 2019 - לתרגול עצמי
הצג סרטונים
שיעור: אביב 2019 - לתרגול עצמי
הצג סרטונים
שיעור: סתיו 2018 - לתרגול עצמי
הצג סרטונים
שיעור: אביב 2018 - לתרגול עצמי
הצג סרטונים
לכל הקורסים של מועצת רואי חשבון