054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין
₪570 ל-180 ימים

יסודות המימון הוא קורס בסיס לסטודנטים הלומדים שמאות מקרקעין.

הקורס מונה 4 מפגשים:

שיעור 1 – סכום חד פעמי, סדרות סופיות ואינסופיות, ריביות והצמדה לאינפלציה. הלימוד הוא בעזרת שרטוטים, חישובים ידניים ומחשבון פיננסי. (כ-70 שאלות עם סרטוני הסבר מלאים). אורך השיעור 10.5 שעות.

שיעור 2 – לוחות סילוקין, חישוב ענ"נ חישוב שת"פ, אג"ח,  (כ-70 שאלות עם סרטוני הסבר מלאים). אורך השיעור 6.5 שעות.

שיעור 3 – בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס, חישוב החזר הון שנתי (אקוויולנטי), חישוב תוחלת שונות (כ-40 שאלות עם סרטוני הסבר מלאים). אורך השיעור 8 שעות.

שיעור 4 – שווי זכויות, מודל רינג, אינווד והוסקולד, רכישת קרקע. (כ-40 שאלות עם סרטוני הסבר מלאים). אורך השיעור 5.5 שעות.

בקורס יש את כל השאלות של בחינות המועצה. השאלות הן בנוסח הבחינה רק עם מספרים אחרים..

סה"כ אורך הקורס: כ- 30 שעות.

לאחר צפייה בקורס, חובה להתחיל לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

439
852
939
1578
1157
417
722
1072
427
588
538
802
584
1011
624
500
1073
741
852
528
493
446
294
537
374
281
1008
397
865
532
541
907
578
629
445
361
464
530
510
408
888
853
631
696
731
758
711
807
881
608
714
834
922
626
703
703
852
884
644
526
851
765
292
915
377
543
627
686
524
518
740
676
665
860
671
664
800
827
1137
543
312
879
501
807
652
582
762
1023
1217
872
693
938
734
662
982
1126
1459
853
734
711
454
810
1249
1201
1149
1375
609
1413
489
424
239
1389
643
550
229
806
615
702
451
1053
782
1217
905
830
421
421
519
1134
726
1009
721
1016
812
486
964
409
952
656
1262
1325
1036
1131
1182
228
439
541
655
518
629
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלה א'
אורך:
סרטון: שאלה ב'
אורך:
סרטון: שאלה ג'
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 2+3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות 9+10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12+13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23+24 - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 26+27
אורך:
סרטון: שאלות 28+29
אורך:
סרטון: שאלות 30+31
אורך:
סרטון: שאלות 32+33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלה 36
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלות 44+45
אורך:
סרטון: שאלות 46+47
אורך:
סרטון: שאלות 48+49
אורך:
סרטון: שאלות 50+51
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלות 54+55
אורך:
סרטון: שאלות 56+57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59
אורך:
סרטון: שאלות 60+61
אורך:
סרטון: שאלה 62
אורך:
סרטון: שאלות 63+64
אורך:
סרטון: שאלה 65
אורך:
סרטון: שאלות 66+67+68
אורך:
סרטון: שאלה 69
אורך:
סרטון: שאלה 70
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: הסבר אג"ח ושאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות 7+8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ ושת"פ (NPV ו- IRR)
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16+17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלות 22+23
אורך:
סרטון: שאלות 24+25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלות 28+29+30
אורך:
סרטון: שאלות 31+32
אורך:
סרטון: שאלות 33+34
אורך:
סרטון: שאלות 35+36
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: שאלות 41+42
אורך:
סרטון: שאלות 43+44
אורך:
סרטון: שאלות 45+46
אורך:
סרטון: שאלות 47+48
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר בניית תזרים מזומנים ושאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלות 8+9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות 11+12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלות 18+19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: הסבר תוחלת - שונות
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: הסבר תוחלת תועלת + שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ מותאם לסיכון+שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלה 33 - ענ"נ מותאם לסיכון
אורך:
סרטון: שאלה 34 - ענ"נ מותאם לסיכון
אורך:
סרטון: שאלה 35 - תוחלת שונות
אורך:
סרטון: שאלות 36+37
אורך:
סרטון: שאלות 38+39+40
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שווי זכויות - טבלאות אקטואריה
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 3+4
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 5+6
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 7+8+9
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 10+11
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 12+13
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלה 14
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלה 15
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלה 16
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלה 17
אורך:
סרטון: קרן צבירה - שאלה 18
אורך:
סרטון: קרן צבירה - שאלה 19
אורך:
סרטון: קרן צבירה - שאלות 20+21
אורך:
סרטון: מודל רינג, הוסקולד ואינווד - שאלות 22+23
אורך:
סרטון: מודל רינג, הוסקולד ואינווד - שאלה 24
אורך:
סרטון: מודל רינג, הוסקולד ואינווד - שאלה 25
אורך:
סרטון: חישוב ענ"נ לקרקע נדל"נית - שאלה 26
אורך:
סרטון: חישוב ענ"נ לקרקע נדל"נית - שאלה 27
אורך:
סרטון: חישוב ענ"נ לקרקע נדל"נית - שאלה 28
אורך:
סרטון: חישוב ענ"נ לקרקע נדל"נית - שאלה 29
אורך:
סרטון: הצמדת לשע"ח ולמדד - שאלות 30+31
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: שיעור 5 - WACC
הצג סרטונים
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC (שאלה 12)
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 17+18
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
לכל הקורסים של מועצת השמאים