054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין
₪890

הקורס המקוון "יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין" עבור הבחינות של מועצת שמאים, ערך נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

בקורס הנוכחי אנו לומדים את כל הנושאים שפורסמו בסילבוס של הקורס.

בקורס יש מספר שיעורים, כאשר לכל שיעור יש את חוברת התרגילים שלה, הפתרונות המלאים לכל התרגילים, וסרטוני ההסבר השייכים לכל שיעור/חוברת תרגול.

את הקורס המקוון אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הבנת הנקרא, טריקים שעלולים לצוץ בשאלות ואיך לענות נכון על הנדרש.

הקורס מונה 12 שיעורים:

שיעור 1 – חישובי ערך, סכומים חד פעמיים

שיעור 2 – סדרות סופיות, מענ"ס (מקדם ערך נוכחי סדרתי), מעע"ס (מקדם ערך עתידי סדרתי)

שיעור 3 - סדרות אינסופיות, סדרות אינסופיות צומחות

שיעור 4 - חישובי ריבית ותשואה (ריבית נקובה, ריבית אפקטיבית, ריבית מראש)

שיעור 5 - חישובי אינפלציה (ריבית נומינאלית וריבית ריאלית)

שיעור 6 - לוחות סילוקין והחזרי הלוואות (לוח סילוקין רגיל, לוח סילוקין שפיצר

שיעור 7 - שאלות חזרה על כל הנושאים שלמדנו.

שיעור 8 - בדיקת כדאיות השקעה (חישוב ענ"נ ושת"פ) - NPV ו- IRR

שיעור 9 - בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס.

שיעור 10 – השקעות בתנאי אי ודאות (קריטריונים לקבלת החלטה, גישת תיק ההשקעות ומודל ה- CAPM)

שיעור 11 – מודל גורדון וחישוב מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC)

שיעור 12 - חישוב שווי זכויות בנכס, מודל רינג, אינווד והוסקולד וחישוב ענ"נ של קרקע נדל"נית.

 

לאחר צפייה בקורס, חובה לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

צפייה נעימה :)

יניב גוטמן

439
910
1021
980
653
878
601
332
714
532
230
818
493
72
1393
909
1129
661
995
591
395
755
413
1300
673
736
509
579
403
661
241
381
468
807
56
848
384
340
641
343
948
943
367
642
592
441
578
369
275
334
336
569
208
247
642
53
1165
672
1066
472
302
440
518
404
366
96
949
954
521
1104
839
625
296
526
644
121
888
853
631
696
731
758
711
807
881
608
714
834
922
626
703
740
676
665
860
671
664
800
82
915
377
543
627
686
524
417
829
518
652
582
762
1023
853
734
711
454
810
596
424
432
512
402
330
319
367
277
301
508
1431
615
1
375
1
195
1217
872
693
938
734
662
982
1126
1459
853
734
711
454
810
1249
1201
1149
1375
79
609
1413
489
424
239
451
1650
1287
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
513
202
273
239
883
387
748
1023
79
1223
371
252
188
259
454
534
492
352
345
389
662
662
583
315
292
231
377
377
637
554
563
132
730
630
588
283
450
468
439
541
655
518
629
377
1217
905
830
421
421
519
1134
726
1009
721
1016
812
486
964
409
952
656
1262
1325
1036
1131
1182
228
שיעור: שיעור 1 - סכומים חד פעמיים
הצג סרטונים
סרטון: חזרה על אלגברה
אורך:
סרטון: הסבר על מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
שיעור: שיעור 2 - סדרות סופיות
הצג סרטונים
סרטון: סדרות תשלומים - מעע"ס (FVFA)
אורך:
סרטון: סדרות תשלומים - מענ"ס (PVFA)
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
שיעור: שיעור 3 - סדרה אינסופית
הצג סרטונים
סרטון: הסבר נוסחה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ריביות ותשואה
הצג סרטונים
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית
אורך:
סרטון: שאלות 32-33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלה 35
אורך:
סרטון: שאלה 36
אורך:
סרטון: שאלה 37
אורך:
סרטון: שאלה 38
אורך:
סרטון: שאלה 39
אורך:
סרטון: שאלה 40
אורך:
סרטון: שאלה 41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: שאלה 45
אורך:
סרטון: שאלות 46-48
אורך:
שיעור: שיעור 5 - אינפלציה
הצג סרטונים
סרטון: הסבר אינפלציה - עליית מחירים
אורך:
סרטון: שאלה 49
אורך:
סרטון: שאלה 50
אורך:
סרטון: שאלה 51
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלה 53
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלה 55
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
שיעור: שיעור 6 - לוחות סילוקין
הצג סרטונים
סרטון: הסבר לוח סילוקין רגיל
אורך:
סרטון: הסבר לוח סילוקין שפיצר
אורך:
סרטון: שאלה 57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59
אורך:
סרטון: שאלה 60
אורך:
סרטון: שאלה 61
אורך:
סרטון: שאלות 62-63
אורך:
סרטון: שאלה 64
אורך:
שיעור: שיעור 7 - שאלות חזרה
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 65-66
אורך:
סרטון: שאלות 67-68
אורך:
סרטון: שאלות 69-70
אורך:
סרטון: שאלות 71-72
אורך:
סרטון: שאלות 73-74
אורך:
סרטון: שאלות 75-76
אורך:
סרטון: שאלות 77-78
אורך:
סרטון: שאלה 79
אורך:
סרטון: שאלה 80
אורך:
סרטון: שאלות 81-82
אורך:
סרטון: שאלה 83
אורך:
סרטון: שאלות 84-85
אורך:
סרטון: שאלה 86
אורך:
סרטון: שאלות 87-89
אורך:
סרטון: שאלה 90
אורך:
סרטון: שאלות 91-92
אורך:
סרטון: שאלה 93
אורך:
סרטון: שאלה 94
אורך:
סרטון: שאלות 95-96
אורך:
סרטון: שאלות 97-98
אורך:
סרטון: שאלות 99-100
אורך:
סרטון: שאלה 101
אורך:
שיעור: שיעור 8 - כדאיות השקעה (NPV ו- IRR)
הצג סרטונים
סרטון: הסבר חישוב ענ"נ ושת"פ (NPV ו- IRR)
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות 7-8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות 10-11
אורך:
סרטון: שאלות 12-13
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלות 35-44 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלות 48-51 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלות 52-53 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלה 55
אורך:
שיעור: שיעור 9 - בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס
הצג סרטונים
סרטון: הסבר בניית תזרים מזומנים ושאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלות 8+9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות 11+12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלות 18+19
אורך:
סרטון: שאלות 21-22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
שיעור: שיעור 10 - השקעות בתנאי אי-ודאות
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: דומיננטיות סטוכסטית (שאלות 6-7)
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20-21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות 24-25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27 - תיק עם 3 נכסים
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלות 33-34
אורך:
סרטון: שאלות 35-36
אורך:
סרטון: שאלה 37
אורך:
סרטון: שאלה 38
אורך:
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: שאלות 45-47
אורך:
סרטון: שאלות 48-49
אורך:
סרטון: שאלות 50-51
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלה 53
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות 55-56
אורך:
סרטון: שאלות 57-58
אורך:
סרטון: שאלות 59-60
אורך:
סרטון: שאלות 64-65
אורך:
סרטון: שאלה 81 - סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
סרטון: שאלה 82
אורך:
סרטון: שאלה 83
אורך:
סרטון: שאלה 84
אורך:
סרטון: שאלות 85-86 - שילוב CML עם SML
אורך:
סרטון: שאלה 87 - שילוב עם מודל גורדון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 88
אורך:
סרטון: שאלות 89-90
אורך:
שיעור: שיעור 11 - איגרות חוב
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על אג"ח
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23-24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 27-28
אורך:
שיעור: שיעור 12 - מודל גורדון ו- WACC
הצג סרטונים
סרטון: מודל הצמיחה של גורדון - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: שאלות 3-4
אורך:
סרטון: שאלות 5-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 15 - מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC)
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלות 18-19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - חובה לראות!
אורך:
שיעור: שיעור 13 - זכויות בנכס, קרקע נדל"נית ועוד
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שווי זכויות - טבלאות אקטואריה
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 3+4
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 5+6
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 7+8+9
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 10+11
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלות 12+13
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלה 14
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלה 15
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלה 16
אורך:
סרטון: שווי זכויות - שאלה 17
אורך:
סרטון: קרן צבירה - שאלה 18
אורך:
סרטון: קרן צבירה - שאלה 19
אורך:
סרטון: קרן צבירה - שאלות 20+21
אורך:
סרטון: מודל רינג, הוסקולד ואינווד - שאלות 22+23
אורך:
סרטון: מודל רינג, הוסקולד ואינווד - שאלה 24
אורך:
סרטון: מודל רינג, הוסקולד ואינווד - שאלה 25
אורך:
סרטון: חישוב ענ"נ לקרקע נדל"נית - שאלה 26
אורך:
סרטון: חישוב ענ"נ לקרקע נדל"נית - שאלה 27
אורך:
סרטון: חישוב ענ"נ לקרקע נדל"נית - שאלה 28
אורך:
סרטון: חישוב ענ"נ לקרקע נדל"נית - שאלה 29
אורך:
סרטון: הצמדת לשע"ח ולמדד - שאלות 30+31
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של מועצת השמאים