054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

הכנה ל IMAT מייקאיט – Jupiter

הכנה ל IMAT מייקאיט – Jupiter

הכנה ל IMAT מייקאיט – Jupiter

ברוכים הבאים לפורטל ה-VOD של הקורס!
כאן תוכלו למצוא את הקלטות כל השיעורים והתרגולים לפי הסדר המתוכנן בלוז.
בהצלחה!

שי, נתנאל וכל צוות "מייקאיט"

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
שיעור: lesson 1 - Composition of matter
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 1 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 1 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 1 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 1 - תרגול
אורך:
שיעור: lesson 2 - Atomic structure
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 2 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 2 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 2 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 2 - תרגול
אורך:
שיעור: lesson 3 - Periodic Table of Elements
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 3 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 3 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 3 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 3 - תרגול
אורך:
שיעור: lesson 4 - Chemical bond - intramolecular forces
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 4 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 4 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 4 - חלק 4
אורך:
סרטון: שיעור 4 - תרגול
אורך:
שיעור: lesson 5 - Chemical bond - intermolecular forces
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 5 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 5 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 5 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 5 - תרגול
אורך:
שיעור: lesson 6 - Stoichiometry
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 6 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 6 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 6 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 6 - חלק 4
אורך:
סרטון: שיעור 6 - חלק 5
אורך:
סרטון: שיעור 6 תרגול 1
אורך:
סרטון: שיעור 6 תרגול 2
אורך:
סרטון: שיעור 6 תרגול 3
אורך:
סרטון: שיעור 6 תרגול 4
אורך:
שיעור: lesson 7 - redox
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 7 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 7 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 7 - חלק 4
אורך:
סרטון: תרגול 1
אורך:
סרטון: תרגול 2
אורך:
סרטון: תרגול 3
אורך:
סרטון: תרגול 4
אורך:
שיעור: lesson 8 - Acids and bases
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 8 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק 4
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק 5
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק א
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק ב
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק ג
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק ד
אורך:
סרטון: שיעור 8 - חלק ה
אורך:
שיעור: lesson 9 - biochem
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 9 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 9 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 9 - חלק 3
אורך:
שיעור: lesson 10 - Proteins and enzymes
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 10 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 10 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 10 - חלק 4
אורך:
שיעור: lesson 11 - The cell
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 11 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 11 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 11 - חלק 3
אורך:
שיעור: lesson 12 - the cell 2
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 12 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 12 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 12 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 12 - חלק 4
אורך:
שיעור: lesson 13 - Cell respiration
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 13 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 13 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 13 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 13 - חלק 4
אורך:
שיעור: lesson 14 - DNA and cell cycle
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 14 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 14 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 14 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 14 - חלק 4
אורך:
שיעור: lesson 15 - Transcription, translation and meiosis
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 15 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 15 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 15 - חלק 3
אורך:
שיעור: lesson 16 - Mendelian genetics and inheritance
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 16 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 16 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 16 - חלק 3
אורך:
שיעור: lesson 17 - Kinetics and equilibrium
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 17 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 17 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 17 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 17 - חלק 4
אורך:
שיעור: lesson 18 - pbl genetic
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 18 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 18 - חלק 2
אורך:
שיעור: lesson 19 - gentic
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 19 - חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 19 - חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 19 - חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 19 - חלק 4
אורך:
שיעור: lesson 20
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 20 חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 20 חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 20 חלק 3
אורך:
שיעור: lesson 21
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 21 חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 21 חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 21 חלק 3
אורך:
שיעור: lesson 22
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 22 חלק 1
אורך:
סרטון: שיעור 22 חלק 2
אורך:
סרטון: שיעור 22 חלק 3
אורך:
סרטון: שיעור 22 חלק 4
אורך:
סרטון: שיעור 22 חלק 5
אורך:
שיעור: תהליך הרישום ללימודים
הצג סרטונים
שיעור: תרגולים
הצג סרטונים
סרטון: תרגול 25.1
אורך:
סרטון: תרגול 3.2 חלק א
אורך:
סרטון: תרגול 3.2 חלק ב
אורך:
סרטון: תרגול כימיה 4.2
אורך:
סרטון: biochemistry tutorial
אורך:
סרטון: תרגול ביולוגיה 1
אורך:
סרטון: תרגול ביולוגיה 2
אורך:
סרטון: date with nate
אורך:
סרטון: תרגול 18.4
אורך:
שיעור: מתמטיקה1
הצג סרטונים
סרטון: מתמטיקה 1 - חלק 1
אורך:
סרטון: מתמטיקה 1 - חלק 2
אורך:
סרטון: מתמטיקה 1 - חלק 3
אורך:
סרטון: מתמטיקה 1 - חלק 4
אורך:
סרטון: מתמטיקה 1 - חלק 5
אורך:
שיעור: מתמטיקה2
הצג סרטונים
סרטון: מתמטיקה 2 - חלק 1
אורך:
סרטון: מתמטיקה 2 - חלק 2
אורך:
סרטון: מתמטיקה 2 - חלק 3
אורך:
סרטון: מתמטיקה 2 - חלק 4
אורך:
שיעור: מתמטיקה 3
הצג סרטונים
סרטון: מתמטיקה 3- חלק 1
אורך:
סרטון: מתמטיקה 3- חלק 2
אורך:
סרטון: מתמטיקה 3- חלק 3
אורך:
סרטון: מתמטיקה 3- חלק 4
אורך:
שיעור: מתמטיקה 4
הצג סרטונים
סרטון: מתמטיקה 4 - חלק 1
אורך:
סרטון: מתמטיקה 4 - חלק 2
אורך:
סרטון: מתמטיקה 4 - חלק 3
אורך:
סרטון: מתמטיקה 4 - חלק 4
אורך:
שיעור: מתמטיקה 5
הצג סרטונים
סרטון: מתמטיקה 5 - חלק 1
אורך:
סרטון: מתמטיקה 5 - חלק 2
אורך:
סרטון: מתמטיקה 5 - חלק 3
אורך:
סרטון: מתמטיקה 5 - חלק 4
אורך:
שיעור: מתמטיקה 6
הצג סרטונים
סרטון: מתמטיקה 6 - חלק 1
אורך:
סרטון: מתמטיקה 6 - חלק 2
אורך:
סרטון: מתמטיקה 6 - חלק 3
אורך:
סרטון: מתמטיקה 6 - חלק 4
אורך:
שיעור: ידע כללי (GK) 1
הצג סרטונים
סרטון: GK1 - חלק 1
אורך:
סרטון: GK1 - חלק 2
אורך:
סרטון: GK1 - חלק 3
אורך:
שיעור: CT1
הצג סרטונים
סרטון: CT1 - חלק 1
אורך:
סרטון: CT1 - חלק 2
אורך:
סרטון: CT1 - חלק 3
אורך:
סרטון: CT1 - חלק 1
אורך:
שיעור: CT2
הצג סרטונים
סרטון: CT2 - חלק 1
אורך:
סרטון: CT2 - חלק 2
אורך:
סרטון: CT2 - חלק 3
אורך:
סרטון: CT2 - חלק 4
אורך:
לכל הקורסים של
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס