054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | תשלום מבוסס מניות – IFRS 2

תשלום מבוסס מניות – IFRS 2

תשלום מבוסס מניות – IFRS 2
₪320 ל-90 ימים

תשלום מבוסס מניות (IFRS 2) הוא אחד התקנים בתקינה החשבונאית החדשה (IFRS).
הכוונה לאופציות או מניות שנותנים לעובדי החברה (בדרך כלל לעובדי החברה).

שיעור 1 - נכיר את הבסיס של התקן, נכיר דוגמאות ונתרגל שאלות פתוחות בנושא (כולל שאלות לתרגול עצמי)

שיעור 2 - נכיר את התקן עצמו מהבסיס ועד למסים נדחים ועסקאות תמ"מ בקבוצת חברות (הרמה הנדרשת לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת"

שיעור 3 - נפתור שאלות רב ברירה ושאלות פתוחות שחלקן נלקחו מבחינות המועצה האחרונות. לכל השאלות יש פתרונות מלאים לתרגול עצמי ולחלקן אף מצורפים סרטוני הסבר.

את הנושא מעביר רו"ח יניב גוטמן, בעלים ומנכ"ל משותף "רגב גוטמן"

שתהיה לכם צפייה מהנה ומועילה:)

שימו לב!

השיעור הינו ל- 3 חודשים בלבד! ניתן לחדש את השיעור בעלות נוספת של 50% מהמחיר המקורי.

לא ניתן לחדש הרשאה על קורס זה. ניתן לחדש הרשאות רק על קורס מלא. 

לכן אם ברצונכם קורס מלא, אנא צרו איתנו קשר.


74
1128
916
1159
1411
883
1173
471
1356
596
1092
1418
1458
1166
2435
2481
93
638
831
1692
1658
574
703
561
808
666
1075
1481
887
746
307
338
570
1144
194
95
507
569
739
646
617
2095
2001
999
1617
1078
2128
1394
2698
677
1951
773
783
589
782
1773
3395
שיעור: הכרת התקן ותרגול - IFRS 2
הצג סרטונים
סרטון: תמ"מ - הגדרות ודוגמאות 1-2
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 3-4
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 5-7
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 8-9
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמא 10
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 11-13
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמא 14
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 15-17
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמא 18
אורך:
סרטון: תמ"מ - שיטת השווי הפנימי - דוגמא 19
אורך:
סרטון: תמ"מ - מענק התחייבותי - דוגמאות 20-21
אורך:
סרטון: תמ"מ - בחירת הסילוק בידי העובד - דוג' 22-23
אורך:
סרטון: תמ"מ - בחירת הסילוק בידי החברה - דוג' 24-25
אורך:
סרטון: תמ"מ - שאלה גדולה 1
אורך:
סרטון: תמ"מ - שאלה גדולה 2
אורך:
שיעור: הסבר על התקן - IFRS 2
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 2 - נושא 1 - תחולה והגדרות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 2 - עסקת תמ"מ המסולקת במכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 3 - סוגי מענקים - חלק 1
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 4 - סוגי מענקים - חלק 2
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 5 - שינויים בתנאי הבשלה, ביטולים ופדיונות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 6 - שינויים בשווי ההוגן
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 7 - עסקת תמ"מ המסולקת במזומן
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 8 - עסקת תמ"מ המסולקת לפי רצון הישות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 9 - עסקת תמ"מ המסולקת לפי רצון הצד שכנגד
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 10 - מעברים מהוני להתחייבותי ולהיפך
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 11 - מסים נדחים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 12 - סוגיות במסים נדחים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 13 - עסקאות תמ"מ בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 14 - סילוק במניות של ישות בקבוצה שאינה מקבלת את הסחורות והשירותים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 15 - סילוק במזומן בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 16 - מעברים של עובדים בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 17 - שילוב בין IFRS 2 לבין IFRS 3
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 18 - הנחיה של המוסד הישראלי לתקינה
אורך:
שיעור: שאלות פתוחות - IFRS 2
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 1
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 2
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 3
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 4
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 5
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 6
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 7
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 8
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 9
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 10
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 11
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 12
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 13
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 14
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 15
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 16
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 17
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 18
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 19
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 20
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 21
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל