054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | השפעת השינויים בשערי חליפין – IAS 21

השפעת השינויים בשערי חליפין – IAS 21

השפעת השינויים בשערי חליפין – IAS 21
₪429 ל-90 ימים

השפעת השינויים בשערי חליפין - IAS 21 הוא אחד התקנים בתקינה החשבונאית החדשה (IFRS).

אנו נכיר את התקן לעומקו, כולל מסים נדחים וצירופי עסקים.

שיעור 1 - נכיר את התקן עצמו מהבסיס ועד למסים נדחים ועסקאות תמ"מ בקבוצת חברות (הרמה הנדרשת לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת")

שיעור 2 - נפתור שאלות רב ברירה ושאלות פתוחות שחלקן נלקחו מבחינות המועצה האחרונות. לכל השאלות יש פתרונות מלאים לתרגול עצמי ולחלקן אף מצורפים סרטוני הסבר.

את הנושא מעביר רו"ח יניב גוטמן, בעלים ומנכ"ל משותף "רגב גוטמן"

שתהיה לכם צפייה מהנה ומועילה:)

שימו לב!

השיעור הינו ל- 3 חודשים בלבד! ניתן לחדש את השיעור בעלות נוספת של 50% מהמחיר המקורי.

לא ניתן לחדש הרשאה על קורס זה. ניתן לחדש הרשאות רק על קורס מלא. 

לכן אם ברצונכם קורס מלא, אנא צרו איתנו קשר.


77
529
907
1352
1229
1032
901
987
685
736
1885
453
1924
1427
732
3212
73
482
472
582
430
851
1479
2080
1519
2608
2522
1453
2415
1688
2802
1314
2489
2036
3228
2437
2063
1896
1848
2077
3677
שיעור: הסבר על התקן - IAS 21
הצג סרטונים
סרטון: IAS 21 - נושא 1 - הגדרות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 2 - עסקאות במט"ח
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 3 - טעויות במטבע פעילות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 4 - שינוי במטבע פעילות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 5 - מטבע הצגה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 6 - מטבע פעילות דומה בין חברות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 7 - מטבע פעילות שונה בין חברות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 8 - מרכיבי הקרן אצל החברה המשקיעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 9 - מרכיבי הקרן הנמצאים מחוץ לחשבון ההשקעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 10 - עסקאות גידור + דוגמה בשווי מאזני
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 11 - מכירת השקעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 12 - סוגיות בשווי מאזני
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 13 - דוחות מאוחדים עם מטבע פעילות שונה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 14 - סוגיות בדוחות מאוחדים
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 15 - דוגמה מסכמת בדוחות מאוחדים
אורך:
שיעור: שאלות פתוחות - IAS 21
הצג סרטונים
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 1
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 2
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 3
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 4
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 5
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 6
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 7
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 8
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 9
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 10
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 11
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 12
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 13
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 14
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 15
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 16
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 17
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 18
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 19
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 20
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 21
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 22
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 23
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 25
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל