054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין – מרצה: דור לרון

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין – מרצה: דור לרון

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין – מרצה: דור לרון
₪2200

המרכז "שמאות בקלות" עם המרצה דור לרון, בשיתוף פעולה עם בי"ס רגב-גוטמן, משיק לראשונה תכני לימוד מקוונים..

לפניכם הקורס גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין.

הטבה בלעדית לרוכשי הקורס המקוון:

ספר "שמאות בקלות" בעלות מוזלת של 350 ש"ח כולל משלוחבמקום 420 ש"ח.

יש לפנות לדור לרון במייל: easyshamaut@gmail.com

מאחל לכם בהצלחה רבה, דור לרון

61
2181
2272
38
4494
3693
42
1377
1919
2521
1583
37
2011
1694
2291
478
51
2060
1199
1830
2038
28
2207
1510
2245
1097
24
2674
1317
2377
1468
24
2562
939
1970
1726
32
2107
2177
2163
776
29
2235
940
2337
1900
33
1613
1593
2001
2652
27
2046
1695
2034
2503
28
3583
2252
1632
29
3544
2069
1814
2033
2282
2011
1402
26
1612
1874
2477
1269
38
3457
2828
2974
שיעור: שיעור 1 - חזרה, מושגים, ושווי נכסים רגילים
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 1 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 1 חלק ב'
אורך:
שיעור: שיעור 2 - עסק חי
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 2 - עסק חי (חלק א')
אורך:
סרטון: שיעור 2 - עסק חי (חלק ב')
אורך:
שיעור: שיעור 3 - היטל השבחה (חלק א')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 3 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 3 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 3 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 3 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 4 - היטל השבחה (חלק ב')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 4 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 4 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 4 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 4 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 5 - היטל השבחה (חלק ג') + רמ"י (חלק א')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 5 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 5 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 5 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 5 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 6 - רמ"י (חלק ב')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 6 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 6 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 6 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 6 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 7 - רמ"י (חלק ג')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 7 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 7 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 7 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 7 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 8 - איחוד וחלוקה
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 8 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 8 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 8 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 8 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 9 - קרקע ספקולטיבית, סעיף 197 לחוק התו"ב (חלק א')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 9 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 9 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 9 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 9 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 10 - סעיף 197 לחוק התו"ב (חלק ב'), הפקעות (חלק א')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 10 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 10 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 10 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 10 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 11 - הפקעות (חלק ב')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 11 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 11 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 11 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 11 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 12 - עסקאות קומבינציה, תמ"א ופינוי ובינוי (חלק א')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 12 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 12 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 12 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 12 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 13 - עסקאות קומבינציה, תמ"א ופינוי ובינוי (חלק ב')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 13 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 13 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 13 חלק ג'
אורך:
שיעור: שיעור 14 - תמ"א ופינוי ובינוי (חלק ג'), דייר מוגן (חלק א')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 14 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 14 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 14 חלק ג'
אורך:
שיעור: שיעור 15 - דייר מוגן (חלק ב'), מיסוי מקרקעין (חלק א')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 15 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 15 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 15 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 15 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 16 - מיסוי מקרקעין (חלק ב')
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 16 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 16 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 16 חלק ג'
אורך:
סרטון: שיעור 16 חלק ד'
אורך:
שיעור: שיעור 17 - חזרה לבחינה
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 17 חלק א'
אורך:
סרטון: שיעור 17 חלק ב'
אורך:
סרטון: שיעור 17 חלק ג'
אורך:
לכל הקורסים של מועצת השמאים