054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

מימון וסטטיסטיקה עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!

מימון וסטטיסטיקה עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!

מימון וסטטיסטיקה עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!
₪620

הקורס המקוון במימון וסטטיסטיקה, כהכנה למבחנים של הרשות לניירות, ערך נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

בקורס הנוכחי אנו לומדים את כל הנושאים שפורסמו בסילבוס על ידי הרשות לניירות ערך.

בקורס יש מספר שיעורים, כאשר לכל שיעור יש את חוברת התרגילים שלה, הפתרונות המלאים לכל התרגילים, וסרטוני ההסבר השייכים לכל שיעור/חוברת תרגול.

את הקורס המקוון אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הבנת הנקרא, טריקים שעלולים לצוץ בשאלות ואיך לענות נכון על הנדרש.

הקורס מונה 10 שיעורים:

שיעור 1 – חישובי ערך, סכומים חד פעמיים

שיעור 2 – סדרות סופיות, מענ"ס (מקדם ערך נוכחי סדרתי), מעע"ס (מקדם ערך עתידי סדרתי)

שיעור 3 - סדרות אינסופיות, סדרות אינסופיות צומחות

שיעור 4 - חישובי ריבית ותשואה (ריבית נקובה, ריבית אפקטיבית, ריבית מראש)

שיעור 5 - חישובי אינפלציה (ריבית נומינאלית וריבית ריאלית)

שיעור 6 - לוחות סילוקין והחזרי הלוואות (לוח סילוקין רגיל, לוח סילוקין שפיצר)

שיעור 7 - בדיקת כדאיות השקעה (חישוב ענ"נ ושת"פ) - NPV ו- IRR

שיעור 8 – השקעות בתנאי אי ודאות (קריטריונים לקבלת החלטה, גישת תיק ההשקעות ומודל ה- CAPM)

שיעור 9 – סטטיסטיקה

שיעור 10 – מודל גורדון וחישוב מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC)

 

לאחר צפייה בקורס, חובה לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

צפייה נעימה :)

יניב גוטמן

304
910
1021
980
653
878
601
332
714
532
230
493
72
1393
909
1129
818
661
1011
624
500
1073
741
852
528
493
56
848
414
340
641
239
343
281
948
943
367
865
532
541
907
578
629
445
361
53
464
672
1066
472
302
440
404
356
96
949
954
521
1104
839
625
296
526
644
121
888
853
631
696
731
758
711
807
881
608
714
834
922
626
703
740
676
665
860
671
664
800
82
1965
1154
933
1303
686
880
417
829
429
652
582
762
1023
853
734
711
454
810
596
424
432
512
402
330
319
367
277
301
508
1431
615
1
375
1
1089
1403
1453
426
949
1088
1561
1034
959
1695
1088
2596
1720
883
2067
1459
1100
1085
1139
1768
1182
844
1302
502
1043
1337
1368
2128
1204
1549
740
859
1258
1551
1341
1256
1269
1294
1219
1142
232
1847
620
496
571
421
419
498
366
508
214
435
1287
680
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
513
202
273
239
883
387
748
1023
132
455
437
602
249
324
201
453
210
230
452
476
567
513
566
387
379
629
377
שיעור: שיעור 1 - סכומים חד פעמיים
הצג סרטונים
סרטון: חזרה על אלגברה
אורך:
סרטון: הסבר על מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
שיעור: שיעור 2 - סדרות סופיות
הצג סרטונים
סרטון: סדרות תשלומים - מעע"ס (FVFA)
אורך:
סרטון: סדרות תשלומים - מענ"ס (PVFA)
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות 13-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
שיעור: שיעור 3 - סדרה אינסופית
הצג סרטונים
סרטון: הסבר נוסחה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלה 35 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 36
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ריביות
הצג סרטונים
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית
אורך:
סרטון: שאלות 37-38
אורך:
סרטון: שאלה 39
אורך:
סרטון: שאלות 40-41
אורך:
סרטון: שאלות 43-44
אורך:
סרטון: שאלות 45-46
אורך:
סרטון: שאלות 47-48
אורך:
סרטון: שאלות 49-50
אורך:
סרטון: שאלה 51
אורך:
סרטון: שאלות 52-53
אורך:
סרטון: שאלות 54-55
אורך:
שיעור: שיעור 5 - אינפלציה
הצג סרטונים
סרטון: הסבר אינפלציה - עליית מחירים ממושכת
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59
אורך:
סרטון: שאלה 60
אורך:
סרטון: שאלה 61
אורך:
סרטון: שאלה 62
אורך:
שיעור: שיעור 6 - לוחות סילוקין
הצג סרטונים
סרטון: הסבר לוח סילוקין רגיל
אורך:
סרטון: הסבר לוח סילוקין שפיצר
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: שאלה 64
אורך:
סרטון: שאלה 65
אורך:
סרטון: שאלה 66
אורך:
סרטון: שאלה 67
אורך:
סרטון: שאלות 68-69
אורך:
סרטון: שאלה 70
אורך:
שיעור: שיעור 7 - שאלות חזרה
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 71-72
אורך:
סרטון: שאלות 73-74
אורך:
סרטון: שאלות 75-76
אורך:
סרטון: שאלות 77-78
אורך:
סרטון: שאלות 79-80
אורך:
סרטון: שאלות 81-82
אורך:
סרטון: שאלות 83-84
אורך:
סרטון: שאלה 85
אורך:
סרטון: שאלה 86
אורך:
סרטון: שאלות 87-88
אורך:
סרטון: שאלה 89
אורך:
סרטון: שאלות 90-91
אורך:
סרטון: שאלה 92
אורך:
סרטון: שאלות 93-95
אורך:
סרטון: שאלה 96
אורך:
סרטון: שאלות 97-98
אורך:
סרטון: שאלה 99
אורך:
סרטון: שאלה 100
אורך:
סרטון: שאלות 101-102
אורך:
סרטון: שאלות 103-104
אורך:
סרטון: שאלות 105-106
אורך:
סרטון: שאלה 107
אורך:
שיעור: שיעור 8 - כדאיות השקעה (NPV ו- IRR)
הצג סרטונים
סרטון: בדיקת כדאיות השקעה - חישוב ענ"נ ושת"פ
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות 7-8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות 10-11
אורך:
סרטון: שאלות 12-13
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלות 35-44 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלות 48-51 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלות 52-53 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלה 55
אורך:
שיעור: שיעור 9 - סטטיסטיקה
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת סטטיסטיקה תיאורית, סוגי משתנים, לוחות ושרטוטים
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת תצפיות + שאלה לדוגמה
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת מחלקות + שאלה לדוגמה
אורך:
סרטון: סוגי התפלגיות וסדר המדדים
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת תצפיות + שאלה לדוגמה
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת מחלקות + שאלה לדוגמה
אורך:
סרטון: טרנספורמציה לינארית
אורך:
סרטון: שינויים נקודתיים + תרגול
אורך:
סרטון: פתיחת נושא התפלגות נורמלית- הגדרות , ציון תקן והכרת טבלת Z
אורך:
סרטון: סוג שאלה ראשון + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: תרגול שאלה מהחוברת + שטח בין שני ערכים
אורך:
סרטון: סוג שאלה שני + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: סעיפי התחכמות + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: מענה על טענות וסיכום התפלגות נורמלית
אורך:
סרטון: מדד הקשר פירסון - הסבר והתחלת תרגול (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מדד פירסון המשך, קו הניבוי,שונות ניבויים וטעויות, המשך תרגיל 1
אורך:
סרטון: בונוס: שימוש במחשבון לחישובים במדד פירסון
אורך:
שיעור: שיעור 10 - הסתברות
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת נושא הסתברות, מרחב מדגם ודגימה עם ובלי החזרה
אורך:
סרטון: מאורע ומאורע משלים + דיאגרמת "ון"
אורך:
סרטון: חיתוך ואיחוד מאורעות - חלק א'
אורך:
סרטון: חיתוך ואיחוד מאורעות חלק ב' - כולל מאורעות זרים
אורך:
סרטון: שאלת מיוחדת לדוגמה (קלפים)
אורך:
סרטון: פתיחת נושא הסתברות מותנית + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: מאורעות תלויים ובלתי תלויים + סעיף ה של שאלה קודמת
אורך:
סרטון: שאלה מיוחדת
אורך:
סרטון: דיאגרמת עץ/עץ החלטות + שאלה
אורך:
סרטון: שאלת סיכום אינטרגרטיבית
אורך:
סרטון: מענה על טענות, תרגול וסיכום נושא
אורך:
סרטון: פתיחת נושא משתנה מקרי ופונקציית הסתברות + תרגול
אורך:
סרטון: המשך שאלה + תוחלת ושונות של פונקציית הסתברות
אורך:
סרטון: תרגול נוסף
אורך:
סרטון: תרגול נוסף
אורך:
סרטון: תרגול נוסף
אורך:
סרטון: הסבר טרנספורמציה לינארית + תרגול
אורך:
סרטון: פתיחת התפלגות בינומית, הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: המשך הסבר בינומית + תרגול
אורך:
סרטון: המשך השאלה, תוחלת שונות וטרנספורמציה ליניארית
אורך:
סרטון: שאלת אינטגרציה - דיאגרמת עץ
אורך:
סרטון: שאלת אינטגרציה נוספת - ריבוע הקסם
אורך:
סרטון: שאלת אינטגרציה נוספת - התפלגות נורמלית + סיכום הנושא
אורך:
שיעור: שיעור 11 - השקעות בתנאי אי-ודאות
הצג סרטונים
סרטון: קריטריונים לקבלת החלטה - שאלה 1
אורך:
סרטון: הכרת סוגי המשקיע
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: קריטריון תוחלת-תועלת - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12-13
אורך:
סרטון: מודל מרקוביץ - גישת תיק ההשקעות
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20-21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות 24-25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27 - תיק עם 3 נכסים
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלות 33-34
אורך:
סרטון: שאלות 35-36
אורך:
סרטון: שאלה 37
אורך:
סרטון: שאלה 38
אורך:
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: שאלות 45-47
אורך:
סרטון: שאלות 48-49
אורך:
סרטון: שאלות 50-51
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלה 53
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות 55-56
אורך:
סרטון: שאלות 57-58
אורך:
סרטון: שאלות 59-60
אורך:
סרטון: שאלות 64-65
אורך:
סרטון: שאלה 81 - סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
סרטון: שאלה 82
אורך:
סרטון: שאלה 83
אורך:
סרטון: שאלה 84
אורך:
סרטון: שאלות 85-86 - שילוב CML עם SML
אורך:
סרטון: שאלה 87 - שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: שאלה 88
אורך:
סרטון: שאלות 89-90
אורך:
שיעור: שיעור 12 - מודל גורדון ו- WACC
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מודל גורדון + שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 7
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: הסבר WACC + שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 14-15
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 16-17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - חובה לראות!
אורך:
לכל הקורסים של הרשות לניירות ערך