054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

מיני-מרתון – "פיננסית א" של מועצת רואי חשבון

מיני-מרתון – "פיננסית א" של מועצת רואי חשבון

מיני-מרתון – "פיננסית א" של מועצת רואי חשבון
₪690

המיני-מרתון המקוון בקורס "פיננסית א" של מועצת רואי חשבון נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במיני-מרתון הנוכחי אנו פותרים את כל הבחינות שפורסמו על ידי מועצת רואי חשבון ממועד אביב 2018 ועד לעצם היום הזה.

החל ממועד חורף 2018, שונה מבנה הבחינה ומספר השאלות ירד ל- 30 שאלות (במקום 40 שאלות במועדים שקדמו לכך).

אנו פותרים את השאלות בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

להלן הלינק לכל הבחינות של מועצת רואי חשבון

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

63
212
173
405
237
226
359
333
222
274
234
1005
259
276
555
336
219
176
332
201
816
204
213
170
313
74
335
494
262
262
324
245
186
169
519
225
281
296
529
353
281
666
206
255
276
243
251
382
276
213
249
129
187
760
170
556
260
707
211
283
232
184
295
999
557
307
179
269
559
226
327
297
200
339
662
349
138
231
406
503
273
377
323
159
677
575
289
465
396
396
358
290
907
281
333
374
679
582
273
1152
245
268
527
91
520
247
263
355
319
185
340
269
194
838
225
165
855
261
841
165
249
668
504
504
308
237
272
185
638
138
388
382
377
319
388
306
317
373
311
1239
338
249
1117
304
405
409
734
318
406
371
657
259
352
396
159
633
81
340
406
421
610
686
228
282
372
237
609
1174
787
801
377
463
1235
604
319
353
286
339
632
267
437
99
898
366
692
382
815
490
674
316
748
490
410
1587
278
880
313
1409
326
1129
229
94
1497
854
1202
449
631
450
394
400
319
331
894
408
835
314
875
1269
359
1118
1029
971
279
733
1340
367
311
69
841
558
907
498
1174
835
739
959
247
541
646
344
670
564
622
626
469
1432
605
759
331
484
1209
199
361
136
2350
391
634
866
907
488
381
734
464
250
305
233
385
1046
255
486
762
314
591
781
904
458
1198
104
35
33
65
שיעור: אביב 2023
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלות 6-7 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 34+IAS 20
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 12-15 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלות 18-19 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 23 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 24 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלות 25-26 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 16
אורך:
שיעור: סתיו 2022
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלות 2-4 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלות 11-12 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 14 - IAS 38+IAS 20
אורך:
סרטון: שאלה 15 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלות 19-20 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 21 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 26-27 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 2
אורך:
שיעור: קיץ 2022
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 6-7 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלות 20-22 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 26 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלות 28-29 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IFRS 5
אורך:
שיעור: סתיו 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - תקן 40 (מלכרים)
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 16+IAS 37
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 16 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 18-19 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 36
אורך:
שיעור: אביב 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - IFRS 9/IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלות 17-18 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלות 21-22 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 28 - מסגרת
אורך:
סרטון: שאלות 29-30 - IFRS 16
אורך:
שיעור: סתיו 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 17-18 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 22 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 9/IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 29-30 - IFRS 16
אורך:
שיעור: אביב 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 5-6 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 7 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלות 20-21 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלות 29-30 - IFRS 16
אורך:
שיעור: חורף 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 4-5 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 6-7 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלות 8-9 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלות 18-20 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלות 22-23 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 25-27 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 23
אורך:
שיעור: אביב 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-3 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 13-14 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 15 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלות 19-20 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 29 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 8
אורך:
שיעור: חורף 2018
הצג סרטונים
סרטון: שיחת פתיחה - בחינות מועצה פיננסית א
אורך:
סרטון: שאלה 1 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 4-6 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלות 8-9 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 14 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 15 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלות 21-22 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 27-28 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IFRS 9
אורך:
שיעור: נספח - אביב 2018
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-4 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלות 7-8 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלות 15-16 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IAS 16+40+5
אורך:
סרטון: שאלה 26 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 32 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 36 - IAS 16+40
אורך:
סרטון: שאלה 38 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלות 39-40 - IAS 7
אורך:
שיעור: סתיו 2009-אביב 2011
הצג סרטונים
שיעור: סתיו 2011-אביב 2013
הצג סרטונים
שיעור: סתיו 2013-אביב 2015
הצג סרטונים
שיעור: סתיו 2015-אביב 2016
הצג סרטונים
לכל הקורסים של מועצת רואי חשבון