054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

"כלכלה" – מועצת רואי חשבון

"כלכלה" – מועצת רואי חשבון

"כלכלה" – מועצת רואי חשבון
₪890

הקורס כלכלה עבור בחינות מועצת רואי חשבון מורכב למעשה משני תתי קורסים: מיקרוכלכלה ומאקרוכלכלה.

החלק של מיקרו מורכב מארבעה שיעורים והחלק של מאקרו משלושה.

כל שיעור מורכב מסרטוני הסבר וסרטוני תרגול שחלקם תרגול-לימודי וחלקם תרגול משאלות בפורמט וצורת בחינה.

חשוב מאוד לתרגל המון!!! בכדי להיות מוכנים למגוון הרחב של השאלות הקיימות בבחינות

בהצלחה!!!

עדי וכל צוות רגב גוטמן

679
1192
863
1070
2561
1699
1010
851
731
1709
3321
1474
346
760
402
197
264
318
346
489
471
646
482
432
586
518
567
1035
531
1060
991
486
676
1060
926
564
211
841
332
844
351
748
492
381
360
631
238
348
522
422
327
316
1081
334
432
28
1693
468
442
344
759
936
439
402
929
548
136
1067
331
514
743
692
419
976
1126
824
315
1109
1617
624
364
431
546
375
603
194
734
844
337
272
316
331
284
239
379
412
371
335
401
247
688
206
455
295
432
232
946
708
1323
401
1004
1174
1442
1081
508
612
200
252
675
668
1305
699
381
331
406
684
844
202
760
351
809
628
275
346
546
316
23
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
793
734
769
1541
1094
1476
1177
1482
1229
299
670
835
538
488
679
1402
381
1210
143
279
307
433
405
462
493
443
281
282
137
433
318
328
377
674
321
501
494
443
451
203
320
265
475
22
1264
1614
1149
679
1082
870
877
1062
560
499
594
281
582
674
851
41760
292
451
454
320
432
425
1263
993
1737
465
923
1244
1249
1083
858
492
447
439
400
21
1492
1585
774
520
1353
647
1401
1010
289
287
1084
280
1055
408
275
276
194
149
1024
170
707
539
271
482
292
451
283
1100
824
498
1586
802
225
280
204
509
372
370
1
21
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
שיעור: מיקרו - שיעור 1 - יחידה 1 (עקומת תמורה)
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 1 - עקומת תמורה הסבר חלק א
אורך:
סרטון: יחידה 1 - עקומת תמורה הסבר חלק א
אורך:
סרטון: יחידה 1 הסבר חלק ג (יתרון מוחלט ויחסי) + פתרון שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלה על יתרון יחסי ועלות אלטרנטיבית כוללת, ממוצעת ושולית (פורמט א) - חלק 1
אורך:
סרטון: שאלה על יתרון יחסי ועלות אלטרנטיבית כוללת, ממוצעת ושולית (פורמט א) - חלק 2
אורך:
סרטון: שאלה על יתרון יחסי ועלות אלטרנטיבית כוללת, ממוצעת ושולית (פורמט ב) - חלק 1
אורך:
סרטון: שאלה על יתרון יחסי ועלות אלטרנטיבית כוללת, ממוצעת ושולית (פורמט ב) - חלק 2
אורך:
סרטון: מסחר בין שווקים ביתרון יחסי - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2 - מסחר בין שווקים
אורך:
סרטון: יחידה 1 שאלת תרגול 3 + לימוד סעיפי ד של הבחינות (במקור שאלה 1)
אורך:
סרטון: יחידה 1 שאלת תרגול 4 וסיכום (לאחר מכן יגיעו שאלות מבחינות)
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 2-4
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 10 (רצוי לפתור שאלה זו לאחר שיעור 3 ולימוד ביקוש והיצע - שאלת אינטגרציה)
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 18
אורך:
סרטון: יחידה 2 - תורת היצרן - תפוקות - הסבר חלק א + שאלת תרגול 1 (במקור שאלה 3)
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק ב ושאלות תרגול 2+3 (במקור שאלות 1,4)
אורך:
סרטון: יחידה 2 הקצאת עובדים בריבוי גורמי ייצור קבועים + שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: יחידה 2 הקצאת עובדים בהינתן שכר עבודה+ שאלת תרגול 5 וסיכום הנושא
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן תפוקות) - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן תפוקות) - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן תפוקות) - שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן תפוקות) - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן תפוקות) - שאלה 7
אורך:
שיעור: מיקרו - שיעור 2 - מבנה עלויות היצרן + תורת הצרכן
הצג סרטונים
סרטון: יצרן-עלויות : מבנה עלויות היצרן הסבר חלק א - ATC,AVC ושאלות תרגול 1+2
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות : תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: הסבר חלק ב + שאלת תרגול 4 (במקור שאלה 17)
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: הסבר חלק ג - עקומת העלות השולית ונקודת ייצור אופטימלית
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: עקומת העלות השולית, עקומת ההיצע ועודף היצרן
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: טווח קצר/ארוך + עקומת MC - תרגול שאלות 5+6
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: עקומת ההיצע ועקומת MC - תרגול שאלות 7+8 וסיכום הנושא
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן - עלויות) - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן - עלויות) - שאלות 2-4
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן - עלויות) - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן - עלויות) - שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן - עלויות) - שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן - עלויות) - שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (יצרן - עלויות) - שאלה 10
אורך:
סרטון: תורת הצרכן: פתיחה והסבר
אורך:
סרטון: תורת הצרכן: הסבר על עקומת ביקוש, סוגי המוצרים ופתרון שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (תורת הצרכן) - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (תורת הצרכן) - שאלה 2
אורך:
שיעור: מיקרו - שיעור 3 - שו"מ בתחרות משוכללת והתחלת התערבות ממשלה (מס+סובסידיה)
הצג סרטונים
סרטון: תחרות משוכללת - הסבר וכללים חלק 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: רווחה חברתית - הסבר + דוגמאות
אורך:
סרטון: חלק 2 (עיר א+ב) ושאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: חלק 3 (גמישות הביקוש) - הסבר וכללים
אורך:
סרטון: גמישות הביקוש - פתרון שאלות תרגול 7+8
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שוק העבודה: פתיחה והצגת עקומת הביקוש לעובדים
אורך:
סרטון: שוק העבודה: עקומת ההיצע לעובדים + שיווי משקל
אורך:
סרטון: שוק העבודה: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שוק העבודה: קשרי גומלין בין שוק העבודה לשוק המוצר - הסבר ושטחים חשובים
אורך:
סרטון: שוק העבודה: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: יחסי גומלין בין שוק העבודה לשוק מוצר - שאלת תרגול 3 וכללי סיכום
אורך:
סרטון: התערבות ממשלה - פתיחה + הטלת מס - הסבר
אורך:
סרטון: התערבות ממשלה - שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: פתרון שאלות תרגול 2+3
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: רווחה חברתית עקב הטלת מס והענקת סובסידיה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5 - מס חישובית + רווחה חברתית
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6 - מס והשפעה על שוק העבודה
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלות 1-4 (חלק א)
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלות 1-4 (חלק ב)
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 7+8
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלות 10-12
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלות 13+14
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 32
אורך:
שיעור: מיקרו - שיעור 4 - מחיר מינימום ומקסימום והתערבות ממשלתית במשק פתוח + מונופול
הצג סרטונים
סרטון: קביעת מחיר מינימום - 3 השיטות
אורך:
סרטון: מחיר מקסימום - הסבר כללי
אורך:
סרטון: משק פתוח: יבוא ויצוא - הסבר וכללים
אורך:
סרטון: רווחה חברתית עקב פתיחת המשק למסחר בינלאומי
אורך:
סרטון: התערבות ממשלתית במשק פתוח (פרמיה ומכס)
אורך:
סרטון: רווחה חברתית עקב התערבות ממשלתית במשק פתוח
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1: התערבות ממשלה במשק פתוח- חישובית + השפעה על שוק העבודה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2 - פתוחה, יבוא + התערבות ממשלה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3: סגורה, הגדלת מכס
אורך:
סרטון: פתרון שאלות תרגול 4+5
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7 (יבוא+מכס) - טענה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8: סגורה, שני מוצרים, משק פתוח
אורך:
סרטון: סיכום התערבות ממשלה בתחרות משוכללת משק פתוח+סגור
אורך:
סרטון: מונופול - הסבר + שאלות תרגול 1,2
אורך:
סרטון: המשך מונופול + שאלות תרגול 3+4
אורך:
סרטון: עודף צרכן, עודף יצרן ורווחה חברתית במונופול
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 3-5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 6-7
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 9-11
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 18
אורך:
שיעור: שאלות נוספות לתרגול, העשרה והעמקה - מיקרו
הצג סרטונים
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 1 (פורמט א)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 2 (פורמט א)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 1 (פורמט ב)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 2 (פורמט ב)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה א
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה ב
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה ג
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה א
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ב
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ג
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ד
אורך:
שיעור: מאקרו- שיעור 1 (תוצר וסוגיו, חשבונאות לאומית, מרכיבי הביקוש המיצרפי)
הצג סרטונים
סרטון: תוצר לאומי ומקומי + שאלה 3
אורך:
סרטון: תוצר נומינלי,ריאלי,לנפש + שאלה 1
אורך:
סרטון: הסבר שלושת הדוחות
אורך:
סרטון: שאלות 4+7+12
אורך:
סרטון: הסבר מאזן פירמה + שאלות 18,19
אורך:
סרטון: שאלות 14+15 וסיכום יחידה 2
אורך:
סרטון: מרכיבי הביקוש המיצרפי - חלק א
אורך:
סרטון: סוגי נטיות שוליות לצרוך
אורך:
סרטון: שאלה 2 - תרגול נטיות שוליות
אורך:
סרטון: שאלות 3+6+8
אורך:
סרטון: נטיות ממוצעות - הסבר
אורך:
סרטון: שאלות 11+12
אורך:
סרטון: שאלות 17+18
אורך:
סרטון: מרכיבי הביקוש המיצרפי - חלק ב
אורך:
סרטון: עקרונות וסוגי שאלות ,NPV הסבר מודל
אורך:
סרטון: שאלות 26+27
אורך:
סרטון: שאלות 35+29+30 וסיכום מרכיבי הביקוש המיצרפי
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 6+7
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 8-10
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 11-13
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 17+18
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות - שאלה 31
אורך:
שיעור: מאקרו - שיעור 2 (המודל הקיינסיאני, מערכת הבנקאות, שוק הכסף)
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פתיחה למודל קיינס + שאלה 1
אורך:
סרטון: המכפיל וחישוב שינויים + דוגמה
אורך:
סרטון: תוצר תעסוקה מלאה ופער דיפלציוני
אורך:
סרטון: שאלות 1א, 3א
אורך:
סרטון: תרשים מודל המנכ"ל + שאלה 1ב
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: הסבר מס יחסי + שאלה 8
אורך:
סרטון: החלפת שיטות מס + שאלות 14,15
אורך:
סרטון: פרדוכס החיסכון + שאלה 12 וסיכום המודל הקיינסיאני במשק סגור
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלות 3+4
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (קיינס) - שאלה 15
אורך:
סרטון: מערכת הבנקאות - פתיחה, יחס רזרבה ומדידת הכסף
אורך:
סרטון: עירוי פנימי וחיצוני
אורך:
סרטון: סוג שאלה 1 - יחס קבוע בין עו"ש למב"צ + פתרון שאלות 1+5
אורך:
סרטון: סוג שאלה 1 - פתרון שאלה 9
אורך:
סרטון: הסבר שאלות "מחלה ותרופה" + שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12+17
אורך:
סרטון: הסבר שאלות מסוג 3 +פתרון שאלות 19,21,25 + סיכום מערכת בנקאות
אורך:
סרטון: שוק הכסף (יחידה 6) - שוק הכסף. הסבר תיאורטי + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 5+6 וסיכום שוק הכסף.
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (בנקים) - שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (בנקים) - שאלות 3-5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (בנקים) - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (בנקים) - שאלה 7
אורך:
שיעור: מאקרו - שיעור 3 (מודל משולב שוק מוצרים וכסף, שוק המט"ח ומאזן תשלומים)
הצג סרטונים
סרטון: המודל המשולב (מוצרים+כסף) - פתיחה, לימוד התזרימים וניתוחי השפעות
אורך:
סרטון: שאלות 1+3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: הנייטרליות של הכסף + שאלה 7
אורך:
סרטון: משק פתוח (יחידה 9) + שאלות 10,13
אורך:
סרטון: שאלות התחכמות סוג 1 + שאלה 31
אורך:
סרטון: הסבר רגישויות + שאלות 25,26
אורך:
סרטון: השוואה בין חלופות + שאלה 35 וסיכום יחידות המודל המשולב במשק סגור + פתוח
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלות 3-5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלות 8-11
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלות 17-19
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (מודל משולב) - שאלה 27
אורך:
סרטון: משק פתוח (יחידה 8) - פתיחה + מאזן תשלומים ועקרונות
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: סוג שאלות 2 במאזן תשלומים + שאלה 8
אורך:
סרטון: שוק המט"ח ושער חליפין
אורך:
סרטון: שאלות 14+16 וסיכום יחידה משק פתוח.
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (משק פתוח) - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (משק פתוח) - שאלה 2-3
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (משק פתוח) - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (משק פתוח) - שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (משק פתוח) - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות מבחינות (משק פתוח) - שאלה 7
אורך:
סרטון: דברי סיום לקורס לצלם מחדש
אורך:
שיעור: שאלות נוספות לתרגול, העשרה והעמקה - מאקרו
הצג סרטונים
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה א
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ב
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ג
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ד
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ה
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה א
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה ב
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה א
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ב
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ג
אורך:
לכל הקורסים של מועצת רואי חשבון