054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

חשבונאות ביניים ב' – יעלה בקרוב

חשבונאות ביניים ב' – יעלה בקרוב

חשבונאות ביניים ב' – יעלה בקרוב
₪250 ל-180 ימים

את הקורס "חשבונאות ביניים ב'" של אוניברסיטת בר אילן מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - מיסים על הכנסה (IAS 12)

שיעור 2 - השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9/IAS 32)

 

169
1177
1467
859
521
4115
2768
2120
3125
3175
746
636
2317
2407
2826
2483
456
2582
955
885
1791
450
1255
573
555
714
680
1878
1185
2111
1722
513
172
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
680
1497
1451
1295
1383
שיעור: מיסים על הכנסה (IAS 12)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 12 - נושא 1: הקדמה + מיסים שוטפים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 2: מיסים נדחים ובסיס מס
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 3: הפרשים זמניים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 4: מדידה והצגה
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 19-23
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 30-33
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 34
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 35-39
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 43-46
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 52
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 53
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 58-61
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 62-64
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 65-68
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 69-71
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלה 72
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9)
אורך:
לכל הקורסים של