054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | חשבונאות ב' – אוניברסיטת אריאל

חשבונאות ב' – אוניברסיטת אריאל

חשבונאות ב' – אוניברסיטת אריאל
₪300 ל-180 ימים

את הקורס חשבונאות ב' של אוניברסיטת אריאל מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - רכוש קבוע

שיעור 2 - אג"ח והלוואות

שיעור 3 - שינויים בהון העצמי ומיסים על הכנסה

שיעור 4 - דוח תזרים מזומנים

127
979
961
1064
1018
672
1160
566
1316
950
1919
930
481
814
417
1076
598
445
345
1290
879
851
619
609
556
513
1132
1046
539
1135
1490
1556
1041
1103
422
652
374
84
771
559
569
1624
1496
1253
853
633
84
634
1803
579
1897
1559
1261
481
754
504
שיעור: שיעור 1 - רכוש קבוע
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שיטות פחת - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות השנים היורד
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה
אורך:
סרטון: דוגמאות 3+4 - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שינוי שיטה ושינוי אומדן
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 6-8
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 17-18
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 36+37
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלה 44
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלה 50
אורך:
שיעור: IAS 32 - הלוואות ואיגרות חוב
הצג סרטונים
סרטון: אג"ח - הנפקה בניכיון + פקודות יומן
אורך:
סרטון: אג"ח - הנפקה בפרמיה + פקודות יומן
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר עם מחשבון פיננסי ושאלה 3
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 7
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: הלוואה - לוח סילוקין רגיל - שאלה 12
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלה 13
אורך:
סרטון: הלוואה - לוח סילוקין שפיצר - שאלה 15
אורך:
סרטון: הלוואה רגילה צמודה - שאלה 16
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה לשע"ח - שאלה 17
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה למדד - שאלה 18
אורך:
סרטון: הלוואה: לוחות סילוקין + מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלה 19
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: הלוואה - שאלות 22-24
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח התאמה למס + שאלה 1
אורך:
סרטון: דוח התאמה למס - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: מיסים על הכנסה - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי + שאלה 9
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 10
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 11
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי + שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
שיעור: שיעור 4 - תזרים מזומנים
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - שאלות 14-17
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל