054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

יסודות החשבונאות – מכללת הדסה

יסודות החשבונאות – מכללת הדסה

יסודות החשבונאות – מכללת הדסה
₪300 ל-180 ימים

את הקורס יסודות החשבונאות מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - הכרת הדוחות ובנייתם והכרת התקינה הבינלאומית

שיעור 2 - רישום פקודות יומן ובניית הדוחות הכספיים

שיעור 3 - רכוש קבוע והכרת פקודות היומן.

שיעור 4 - מלאי והפרשה לחובות מסופקים.

שיעור 5 - פקודות חתך ותיקון מאזן בוחן - שיעור מסכם.

366
850
815
1180
1046
2630
1143
642
66
889
1272
755
759
261
1801
1921
1552
1660
1975
1714
127
979
961
1064
1018
672
1160
566
1316
950
1919
930
481
814
417
1076
598
445
345
103
1179
1089
903
730
899
486
1159
1014
430
516
556
689
892
84
909
1863
1409
1269
2790
2333
2530
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: הרכבת דוחות כספיים (בסיסי) - שאלה 1
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן - שאלה 3
אורך:
סרטון: הרכבת דוח רווח והפסד - שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 12 - הרכבת מאזן ודוח רווח והפסד
אורך:
סרטון: שאלה 14 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 15 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 12+13 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 16 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 23
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 23
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 24
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 24
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 25
אורך:
סרטון: פקודות יומן - שאלה 25
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שיטות פחת - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות השנים היורד
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה
אורך:
סרטון: דוגמאות 3+4 - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שינוי שיטה ושינוי אומדן
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 6-8
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 17-18
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 36+37
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלה 44
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלה 50
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מלאי - פיפו + שאלה 1
אורך:
סרטון: הסבר מלאי - ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי
אורך:
סרטון: הסבר טעויות במלאי + שאלות 5+6
אורך:
סרטון: הסבר שאלות תאורטיות על מלאי +שאלות 7-10
אורך:
סרטון: הסבר שחזור חשבונות + שאלות 11+12
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות - שאלות 13+14
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות - שאלות 15+16
אורך:
סרטון: הסבר הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות + שאלה 17
אורך:
סרטון: הסבר הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות + שאלה 18
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 19
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס כולל שקים לקבל - שאלה 20
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - פקודות יומן
אורך:
סרטון: פקודות יומן הלח"מ - שאלה 21
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - בסיס לשאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - בניית דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 6 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 7 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 8 - שאלות אמריקאיות
אורך:
לכל הקורסים של מכללת הדסה