054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מכינה בחשבונאות

מכינה בחשבונאות

מכינה בחשבונאות
₪390 ל-180 ימים

את הקורס "מכינה בחשבונאות'" של מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה 7 מפגשים:

שיעור 1– הכרת הדוחות הכספיים – מאזן ודוח רווח והפסד, הרכבת מאזן ודוח רווח והפסד

שיעור 2 - רישום פקודות יומן, רישום פקודות חתך ובניית דוחות כספיים לאחר פקודות יומן.

שיעור 3 – רכוש קבוע על כל מרכיביו.

שיעור 4 – מלאי, שריפת מלאי, טעויות במלאי, הפרשה לחומ"ס, חשבונות חתך, התאמות בנק והתאמות ספק-לקוח.

שיעור 5 – פתרון שאלות מקיפות יותר בנושא מאזן ודוח רווח והפסד.

שיעור 6 - חישובים מסחריים

שיעור 7 – 10 בחינות לדוגמה עם פתרונות מלאים

הקורס נראה מאיים, אך למעשה אין שום בעיה לעבור אותו ולהתחיל ללמוד את התואר בחשבונאות. במהלך הקורס, רו"ח יניב גוטמן ילמד אתכם איך לחשוב אסטרטגית כדי לעבור את הבחינה.

הכי חשוב - לתרגל את כל החוברות..!!! אין קסמים..

בהצלחה

 

629
850
815
855
1180
1046
2630
1143
642
104
889
503
732
770
372
808
907
1272
755
759
261
1149
1801
1921
1552
1660
1975
1714
108
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
1316
950
1919
814
417
1076
598
445
345
151
1395
1179
1089
1045
1190
503
385
880
741
695
903
730
899
486
1159
470
481
1014
430
516
556
689
376
613
484
1149
583
747
380
95
909
1863
1409
1269
2790
2333
2530
154
849
647
724
682
1008
427
361
301
340
340
802
584
1011
624
500
1073
741
741
493
446
294
537
239
374
281
573
455
437
433
771
219
532
541
907
578
629
445
361
464
530
510
408
852
884
644
526
265
596
663
953
1
614
337
633
520
594
327
941
464
396
389
658
678
888
853
631
696
140
2344
490
584
559
1131
765
390
356
458
663
2384
510
640
136
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים (בסיסי) - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן - שאלה 4
אורך:
סרטון: הרכבת דוח רווח והפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 13 - הרכבת מאזן ודוח רווח והפסד
אורך:
סרטון: שאלה 15 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 12+13 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 16 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 23)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 23)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 24)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 24)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 25)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 25)
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: הכרת פקודות היומן (שאלות 3+4)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 5)
אורך:
סרטון: היוון עלויות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 7) ושינוי שיטה (שאלה 8)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 9)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 10)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 11)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 12)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19+20
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 21+22
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 35
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 10)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 14-17)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 18+19)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 20+21)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 22+23)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 25-26
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 27
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות (שאלה 28)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות (שאלה 29)
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 30
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס + שקים לקבל (שאלה 31)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 33
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 34
אורך:
סרטון: הסבר חשבונות חתך (שאלות 35-37)
אורך:
סרטון: התאמות בנק (שאלה 39)
אורך:
סרטון: התאמות ספק לקוח (שאלה 41)
אורך:
סרטון: טעויות במלאי + שווי מימוש נטו (שאלה 42)
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - בסיס לשאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - בניית דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 6 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 7 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 8 - שאלות אמריקאיות
אורך:
שיעור: שיעור 6
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות 13-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 27 (ריביות)
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: ריבית מראש (שאלות 31+32)
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלות 36+37
אורך:
סרטון: שאלות 38+39
אורך:
סרטון: שאלות 40+41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלות 43+44
אורך:
סרטון: שאלות 45+46
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 47
אורך:
סרטון: שאלה 48
אורך:
סרטון: שאלה 49
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלות 55-56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 58-59
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 60-61
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 63-64
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 65-66
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 68
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 69
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 73-74 (הסבר P-Y, C-Y)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 75-76
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 80-81
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 85
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 86-87
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 90-91
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 100
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 104
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 105 (ניכיון שקים)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 107 (ניכיון שקים)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 108-109
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 110-111
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 112-113
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 114-115
אורך:
שיעור: שיעור 7
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 4 שאלות 1-7
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 13-15
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 16-17
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 1-5
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 6-7
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 12-14
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 15-16
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 17-20
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל