054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים (לשמאי מקרקעין)

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים (לשמאי מקרקעין)

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים (לשמאי מקרקעין)
₪390

המיני-מרתון המקוון בקורס "יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים" של מועצת שמאי מקרקעין נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במיני-מרתון הנוכחי אנו פותרים את כל הבחינות שפורסמו על ידי מועצת שמאי מקרקעין ממועד ינואר 2018 ועד לעצם היום הזה.

אנו פותרים את השאלות בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

להלן הלינק לכל הבחינות של מועצת שמאי מקרקעין

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

75
355
1488
455
505
493
1218
283
382
50
1368
821
444
537
1306
978
629
69
398
462
314
695
408
197
338
439
403
1285
94
714
445
474
230
558
630
1303
567
632
61
632
483
568
157
262
248
418
542
534
1577
69
422
424
229
446
482
445
555
453
264
1373
374
101
839
534
245
641
500
391
211
413
1492
350
62
1181
942
406
311
738
1694
815
שיעור: ינואר 2018
הצג סרטונים
סרטון: שיחת פתיחה לקורס
אורך:
סרטון: שאלות 1-6 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלה 7 (טעויות במלאי)
אורך:
סרטון: שאלה 8 (שריפת מלאי)
אורך:
סרטון: שאלות 9-10 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלות 11-15 (הרכבת דוחות כספיים)
אורך:
סרטון: שאלות 16-18 (יחסים פיננסיים)
אורך:
סרטון: שאלות 19-20 (לקוחות)
אורך:
שיעור: יוני 2018
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-6 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלות 7-8 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלה 9 (טעויות במלאי)
אורך:
סרטון: שאלה 10 (שריפת מלאי)
אורך:
סרטון: שאלות 11-15 (דוחות כספיים)
אורך:
סרטון: שאלות 16-18 (יחסים פיננסיים)
אורך:
סרטון: שאלות 19-20 (לקוחות)
אורך:
שיעור: ינואר 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלות 3-4 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלה 5 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלה 6 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלה 7 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלה 8 (יחסים פיננסיים)
אורך:
סרטון: שאלות 9-11 (יחסים פיננסיים)
אורך:
סרטון: שאלות 12-14 (הלוואות)
אורך:
סרטון: שאלות 15-16 (לקוחות)
אורך:
סרטון: שאלות 17-20 (דוחות כספיים)
אורך:
שיעור: יוני 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלה 3 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלות 4-5 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלה 6 (שינויים בהון)
אורך:
סרטון: שאלות 7-8 (שינויים בהון)
אורך:
סרטון: שאלות 9-10 (הלוואות)
אורך:
סרטון: שאלות 11-14 (דוחות כספיים)
אורך:
סרטון: שאלות 15-16 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלות 17-20 (יחסים פיננסיים)
אורך:
שיעור: פברואר 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלות 3-4 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלות 5-6 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלה 7 (לקוחות)
אורך:
סרטון: שאלה 8 (תזרים מזומנים)
אורך:
סרטון: שאלה 9 (שינויים בהון)
אורך:
סרטון: שאלה 10 (שינויים בהון)
אורך:
סרטון: שאלות 11-12 (הלוואות)
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 (יחסים פיננסיים)
אורך:
סרטון: שאלות 16-20 (דוחות כספיים)
אורך:
שיעור: יולי 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלה 3 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלה 4 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלות 5-7 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלה 8 (לקוחות)
אורך:
סרטון: שאלות 9-10 (תזרים מזומנים)
אורך:
סרטון: שאלות 11-12 (שינויים בהון)
אורך:
סרטון: שאלה 13 (הלוואות)
אורך:
סרטון: שאלה 14 (הלוואות)
אורך:
סרטון: שאלות 15-17 (דוחות כספיים)
אורך:
סרטון: שאלות 18-20 (יחסים פיננסיים)
אורך:
שיעור: פברואר 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-4 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלות 5-7 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלה 8 (תיאורטי)
אורך:
סרטון: שאלות 9-10 (לקוחות)
אורך:
סרטון: שאלה 11 (הלוואות)
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 (הלוואות)
אורך:
סרטון: שאלה 14 (שינויים בהון)
אורך:
סרטון: שאלה 15 (תזרים מזומנים)
אורך:
סרטון: שאלה 16-18 (דוחות כספיים)
אורך:
סרטון: שאלה 19-20 (יחסים פיננסיים)
אורך:
שיעור: יוני 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-4 (רכוש קבוע)
אורך:
סרטון: שאלות 5-8 (חשבונות חתך)
אורך:
סרטון: שאלה 9 (לקוחות)
אורך:
סרטון: שאלה 10 (הלוואות)
אורך:
סרטון: שאלות 11-12 (מלאי)
אורך:
סרטון: שאלות 13-18 (דוחות)
אורך:
סרטון: שאלות 19-20 (יחסים פיננסיים)
אורך:
לכל הקורסים של מועצת השמאים