054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | בעיות מדידה ב' – מכללת אשקלון

בעיות מדידה ב' – מכללת אשקלון

בעיות מדידה ב' – מכללת אשקלון
₪340 ל-180 ימים

להלן הנושאים של הקורס המקוון של בעיות מדידה ב' של מכללת אשקלון:

שיעור 1: היוון עלויות אשראי - IAS 23 (כ-40 שאלות)

שיעור 2: דוחות ביניים - IAS-34 (כ- 60 שאלות)

שיעור 3: עבודות ארוכות טווח (קבלן מבצע וקבלן בונה) - IFRS 15 (כ- 60 שאלות)

שיעור 4: חכירות - IFRS 16 (כ- 60 שאלות)

109
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1109
1371
1474
1155
1166
629
816
1122
716
113
817
574
1086
592
1042
916
654
1152
435
3001
3337
2401
2525
705
634
887
825
1441
781
523
618
561
914
1116
733
1470
1331
2581
580
953
602
730
1286
3321
1906
567
1306
422
2761
177
1142
1243
520
2062
1965
2986
820
2310
2645
3637
2377
3528
2435
131
693
819
744
1371
878
2009
1251
1921
251
1025
827
1829
852
738
1607
151
2319
1788
2191
1759
3029
2375
850
438
919
1521
1091
1310
1918
624
124
שיעור: היוון עלויות אשראי - IAS 23
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - חלק 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 10-11 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 12-13 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 14-15 (תאורטי)
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 16-17
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 20-22
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 23-24
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 25-26
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 30-31
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 34-35
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 36-37
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 38-39
אורך:
סרטון: IAS 23 - שאלות 40-41
אורך:
שיעור: דיווח כספי לתקופות ביניים - IAS 34
הצג סרטונים
סרטון: IAS 34 - הסבר מקוצר
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 7
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 8
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 19
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 20
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 35-40
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 41
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 42-43
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 45-46
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 52-55
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 56
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 57-58
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 59
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 60-62
אורך:
שיעור: הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 15 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 3
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 4
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 5
אורך:
סרטון: הסבר חוזה הקמה (קבלן מבצע)
אורך:
סרטון: קבלן מבצע - שאלה 1
אורך:
סרטון: קבלן מבצע - שאלה 2
אורך:
סרטון: קבלן בונה - שאלה 3
אורך:
סרטון: קבלן מבצע - שאלה 5
אורך:
סרטון: קבלן מבצע - שאלה 7
אורך:
סרטון: קבלן מבצע - שאלה 11
אורך:
שיעור: חכירות - IFRS 16
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 16 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הפרדה בין רכיבים בחוזה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תקופת החכירה ותשלומי החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - פקודות יומן של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חישוב ריבית גלומה בחכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש של התחייבות
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש עם עדכון ריבית
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תיקוני חכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הצגה וגילוי של החוכר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - סיווג החכירה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - חכירת קרקע ומבנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - פקודות יומן
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - יצרן או סוחר
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חכירה תפעולית וחכירת משנה
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מכירה וחכירה חוזרת
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - הצגה וגילוי
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 26-28
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: IFRS 16 - שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של מכללת אשקלון