054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – ניהול פיננסי 13005

מיני-מרתון – ניהול פיננסי 13005

מיני-מרתון – ניהול פיננסי 13005
₪180

במיני-מרתון של תורת המימון הסטודנט מקבל 16!!! מבחנים משוחזרים שלא פורסמו בשום מקום.

זה בנוסף ל- 5 בחינות שכבר נמצאות בקורס המקוון עצמו..

לכל מבחן יש פתרון מלא המסביר את פתרון השאלה.

שיעור 1: סרטוני הסבר למבחן 7 והחוברות עבור מבחנים 4-9

שיעור 2: סרטוני הסבר למבחן 11 והחוברות עבור מבחנים 10-15

שיעור 3: סרטוני הסבר למבחנים 16, 20 ו- 21 והחוברות עבור מבחנים 16-21

 

 

68
374
343
516
387
336
331
579
156
181
877
273
489
225
2072
724
64
529
259
268
526
397
404
378
325
224
386
199
246
1893
136
872
899
638
996
264
1024
722
599
533
1035
554
679
689
736
501
668
664
1021
924
642
916
737
985
819
533
1498
730
שיעור: מבחן מספר 7
הצג סרטונים
סרטון: שיחת פתיחה למיני-מרתון
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה פתוחה - חלק א'
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה פתוחה - חלק ב'
אורך:
שיעור: מבחן מספר 11
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 11 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 11 - שאלה פתוחה
אורך:
שיעור: מבחנים 16, 20 ו- 21
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 16 שאלות 1+2
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 3+4
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 5+6
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 10+11
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 12+14
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 15+16
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 17+18
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 19+20
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 1-2
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 3-4
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 5-6
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 7-9
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 11-12
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 13-14
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 15-17
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 18-20
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 1-2
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 3-4
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 5-6
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 7-9
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 12-14
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 15-17
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 18-20
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה