054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – חשבונאות למנהלים 13002

מיני-מרתון – חשבונאות למנהלים 13002

מיני-מרתון – חשבונאות למנהלים 13002
₪180

המיני-מרתון המקוון בקורס חשבונאות למנהלים 13002 (לתואר 2) של האוניברסיטה הפתוחה מועבר על רו"ח יניב גוטמן.

במיני-מרתון אנו פותרים 10 מבחנים לדוגמה בעזרת סרטוני הסבר מפורטים (2 מבחנים בסרטונים + 8 מבחנים בפתרון מלא) , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

יניב וצוות "רגב גוטמן"

121
2185
1668
853
689
288
464
330
446
277
672
58
1933
1733
1226
237
416
355
256
319
299
478
399
301
63
2265
1294
1686
1299
176
566
162
285
305
285
181
224
466
365
41
2423
1445
1257
289
387
541
299
148
241
549
408
249
192
56
2963
1599
1212
308
290
241
191
433
490
155
317
406
שיעור: מבחן מספר 1
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 10-12
אורך:
שיעור: מבחן מספר 3
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 3 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 13
אורך:
שיעור: מבחן מספר 5
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 5 - שאלה 1 (חלק א')
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 1 (חלק ב)
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 13
אורך:
שיעור: מבחן מספר 7
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 7 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 13
אורך:
שיעור: מבחן מספר 9
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 9 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 13
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס