054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

חשבונאות פיננסית מתקדמת – 10922

חשבונאות פיננסית מתקדמת – 10922

חשבונאות פיננסית מתקדמת – 10922
₪390

הקורס חשבונאות פיננסית מתקדמת 10922 – מועבר על ידי רו"ח יניב  גוטמן מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" ומרצה לחשבונאות/מימון/ניהולית ב"מכללה האקדמית רמת גן".

הקורס מונה 3 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה,  בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.

שיעור 1 – מכשירים פיננסיים IFRS 9, IAS 32

שיעור 2 – תשלום מבוסס מניות – IFRS 2

שיעור 3 – דיווח מגזרי – IFRS 8

נספח א' – חזרה על הנושא "שינויים בהון העצמי"

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

יניב וצוות "רגב גוטמן"

656
969
1134
541
871
1423
1826
691
2177
361
953
1181
2841
2616
2855
2524
74
74
1128
916
1159
1411
883
1173
471
1356
596
1092
1418
1458
1166
2435
2481
74
1027
1108
1344
1321
697
280
594
2242
2533
2262
1604
1911
499
105
1624
1496
1094
1926
1624
1161
שיעור: שיעור 1 - מכשירים פיננסיים (IFRS 9 + IAS 32)
הצג סרטונים
סרטון: מכשירים פיננסיים - הגדרות
אורך:
סרטון: דוגמאות 1+2
אורך:
סרטון: סילוק מותנה+זכות פדיון דוגמאות 3+4.1
אורך:
סרטון: מחויבות חוזית - דוגמאות 4.2+5
אורך:
סרטון: מכשיר הוני - דוגמאות 6+7
אורך:
סרטון: עקרונות הצגה - דוגמאות 8-12
אורך:
סרטון: מכשיר מורכב - דוגמה 13
אורך:
סרטון: מכשיר מורכב - דוגמה 14
אורך:
סרטון: שינוי בתנאי המרה - דוגמה 15
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה (ללא הוצ' הנפקה) - דוגמה 22
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה (עם הוצ' הנפקה) - דוגמה 23
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 8
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 9
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 16 חלק א'
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 16 חלק ב'
אורך:
שיעור: IFRS 9 - שאלות רב ברירה
הצג סרטונים
שיעור: שיעור 2 - תשלום מבוסס מניות (IFRS 2)
הצג סרטונים
סרטון: תשלום מבוסס מניות - הגדרות ודוגמאות 1-2
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 3-4
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 5-7
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 8-9
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמה 10
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 11-13
אורך:
סרטון: תשלום מבוסס מניות - דוגמה 14
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 15-17
אורך:
סרטון: תשלום מבוסס מניות - דוגמה 18
אורך:
סרטון: תמ"מ - שיטת השווי הפנימי - דוגמה 19
אורך:
סרטון: תמ"מ - מענק התחייבותי - דוגמאות 20-21
אורך:
סרטון: תמ"מ - בחירת הסילוק בידי העובד - דוג' 22-23
אורך:
סרטון: תמ"מ - בחירת הסילוק בידי החברה - דוג' 24-25
אורך:
סרטון: תמ"מ - שאלה גדולה 1
אורך:
סרטון: תמ"מ - שאלה גדולה 2
אורך:
שיעור: IFRS 2 - שאלות רב ברירה
הצג סרטונים
שיעור: שיעור 3 - דיווח מגזרי (IFRS 8)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 8 - שיעור 1
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 2
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 3
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 4
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 5
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 6
אורך:
סרטון: IFRS 8 - הסבר הביאור
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - 10922
אורך:
שיעור: נספח א' - שינויים בהון העצמי
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 1
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שינויים בהון העצמי+מניות באוצר (רמה פשוטה)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) + שאלה 4
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 5
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 6
אורך:
לכל הקורסים של