054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | ניהולית מתקדמת 10913

ניהולית מתקדמת 10913

ניהולית מתקדמת 10913
₪390

בקורס "ניהולית מתקדמת" 10913 זה המשך ישיר לקורס "ניהולית ותמחיר". להלן הנושאים:

שיעור 1 - שינויים בסביבה החשבונאית, אובדן רלוונטיות של תמחיר מסורתי, JIT, תמחיר בדיעבד, בעיות אילוץ, מרכזי רווח, מדד שער השעה.

שיעור 2 - הערכת שווי חברות (מדד EVA, גישת VFM) - עזרה בהכנה לממ"ן 13.

שיעור 3 - נקודת איזון/תכנון לינארי, שינויים בתרומה, נתיב קריטי.

שיעור 4 - עקום הלמידה, ערך מידע מושלם וחלקי וחקר סטיות בייצור.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

יניב וצוות "רגב גוטמן"

בהצלחה

174
3525
2623
2660
2622
2082
54
2415
1748
1429
1803
920
625
86
1407
969
953
1978
1602
91
1575
1263
1285
1124
1488
1402
1119
691
101
85
450
468
247
522
234
439
541
655
518
629
833
455
677
798
824
773
387
443
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 5 - שאלה בבעיות אילוץ
אורך:
סרטון: שאלה 9 - שאלה בבעיות אילוץ
אורך:
סרטון: שאלה 11 - שאלה במרכזי רווח
אורך:
סרטון: שאלה 17 - שאלה במרכזי רווח
אורך:
סרטון: שאלה 19 - שאלה במדד שער השעה
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - מדד EVA בלי גידול
אורך:
סרטון: שאלה 1 - מדד EVA עם גידול
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מדד EVA וגישת VFM בלי גידול
אורך:
סרטון: שאלה 3 - מדד EVA וגישת VFM עם גידול
אורך:
סרטון: שאלה 4 - מציאת ריבית חסרת סיכון, וביטא
אורך:
סרטון: שאלה 5 - חישוב מחיר הון ממוצע משוקלל
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - נקודת איזון
אורך:
סרטון: שאלה 3 - נקודת איזון/שינויים בתרומה
אורך:
סרטון: שאלה 5 - נקודת איזון/שינויים בתרומה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - נתיב קריטי
אורך:
סרטון: שאלה 11 - נתיב קריטי
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - עקום הלמידה
אורך:
סרטון: שאלה 2 - עקום הלמידה
אורך:
סרטון: שאלה 4 - עקום הלמידה
אורך:
סרטון: שאלה 5 - עקום הלמידה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - ערך מידע מושלם
אורך:
סרטון: שאלה 11 - ערך מידע מושלם
אורך:
סרטון: שאלה 13 - חקר סטיות בייצור
אורך:
סרטון: שאלה 14 - חקר סטיות בייצור
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: מבחן לדוגמא
הצג סרטונים
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מודל גורדון + שאלה 82
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 83
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 85
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 87
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 89
אורך:
סרטון: הסבר מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) + שאלה 90
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 91
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 92
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלות 94+95
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 96
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות א'+ב'
אורך:
סרטון: שאלות 80+83
אורך:
סרטון: שאלות 81+82
אורך:
סרטון: שאלות 87+88
אורך:
סרטון: שאלות 99+101
אורך:
סרטון: שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה