054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – פיננסית ב' 10720

מיני-מרתון – פיננסית ב' 10720

מיני-מרתון – פיננסית ב' 10720
₪240

המיני-מרתון המקוון בקורס "פיננסית ב 10720" של האוניברסיטה הפתוחה נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במיני-מרתון הנוכחי יש סרטוני הסבר עבור הנושאים של הקורס, לכל הבחינות שפורסמו על ידי מועצת רואי חשבון ממועד חורף 2018 ועד לעצם היום הזה.

בנוסף, עבור הבחינות משנת 2009 עד לשנת 2017 יש פתרונות מלאים לצפייה באתר.

אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

להלן הלינק לכל הבחינות של מועצת רואי חשבון

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

69
1174
835
739
622
626
469
484
199
361
94
894
408
314
875
1118
1029
971
279
99
366
692
490
674
748
1587
326
81
421
1174
801
463
604
319
שיעור: חורף 2018
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 4-6 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלות 8-9 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IFRS 9
אורך:
שיעור: אביב 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 13-14 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 15 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IAS 34
אורך:
שיעור: חורף 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 3 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 4-5 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 34
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלות 18-20 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 34
אורך:
שיעור: אביב 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 3 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IAS 12
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 32
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה