054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – סוגיות בחשבונאות פיננסית א 10864

מיני-מרתון – סוגיות בחשבונאות פיננסית א 10864

מיני-מרתון – סוגיות בחשבונאות פיננסית א 10864
₪180

המיני-מרתון המקוון בקורס "סוגיות בחשבונאות פיננסית א 10864" של האוניברסיטה הפתוחה נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במיני-מרתון הנוכחי יש סרטוני הסבר עבור הנושאים של הקורס, לכל הבחינות שפורסמו על ידי מועצת רואי חשבון ממועד חורף 2018 ועד לעצם היום הזה.

אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

להלן הלינק לכל הבחינות של מועצת רואי חשבון

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

136
391
634
866
734
233
486
762
1198
69
907
498
959
247
541
622
626
469
484
199
361
94
854
1202
449
631
450
394
400
835
875
1118
1029
99
366
692
748
278
880
313
1129
229
81
610
1174
801
463
319
267
437
138
319
373
338
304
318
657
259
352
633
91
520
194
838
855
504
237
638
שיעור: אביב 2018
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 5 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלות 7-8 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלות 39-40 - IAS 7
אורך:
שיעור: חורף 2018
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 2 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IFRS 9
אורך:
שיעור: אביב 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 4 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 22 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - IFRS 9
אורך:
שיעור: חורף 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 3 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 4-5 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלות 22-23 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 23
אורך:
שיעור: אביב 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 4 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלות 29-30 - IFRS 16
אורך:
שיעור: סתיו 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 4 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 9/IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 32
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 29-30 - IFRS 16
אורך:
שיעור: אביב 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - IFRS 9/IAS 32
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - IAS 7
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IFRS 9
אורך:
סרטון: שאלות 29-30 - IFRS 16
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה