054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10863

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10863

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10863
₪180

המיני-מרתון המקוון בקורס "יסודות החשבונאות 10863" של האוניברסיטה הפתוחה נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במיני-מרתון הנוכחי יש סרטוני הסבר עבור הנושאים של הקורס, לכל הבחינות שפורסמו על ידי מועצת רואי חשבון ממועד אביב 2018 ועד לעצם היום הזה.

אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

להלן הלינק לכל הבחינות של מועצת רואי חשבון

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

136
464
250
305
385
1046
255
314
591
781
904
69
558
646
344
670
564
1432
605
759
331
94
319
331
1269
359
733
1340
367
311
99
898
382
815
316
490
410
81
340
406
686
228
282
372
237
609
787
377
353
286
339
632
138
388
382
377
388
306
317
311
249
1117
405
409
396
159
91
247
263
319
185
269
225
165
261
841
165
249
668
504
308
272
185
שיעור: אביב 2018
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 15-16 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IAS 16+40+5
אורך:
סרטון: שאלה 26 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 32 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 36 - IAS 16+40
אורך:
שיעור: חורף 2018
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 14 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 15 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלות 21-22 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IFRS 5
אורך:
שיעור: אביב 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 11 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 19-20 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 29 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 8
אורך:
שיעור: חורף 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלות 6-7 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלות 8-9 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 16
אורך:
שיעור: אביב 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלות 5-6 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 7 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IFRS 5
אורך:
שיעור: סתיו 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלות 17-18 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 1
אורך:
שיעור: אביב 2021
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 2 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 8
אורך:
סרטון: שאלות 17-18 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 19 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 20 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלות 21-22 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 28 - מסגרת
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה