054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
₪180

המיני-מרתון המקוון בקורס יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708 (לתלמידי הנדסה) של האוניברסיטה הפתוחה מועבר על רו"ח יניב גוטמן.

במיני-מרתון אנו פותרים 10 מבחנים לדוגמה בעזרת סרטוני הסבר מפורטים (5 מבחנים בסרטוני הסבר + 5 מבחנים בפתרון מלא) ,

תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

יניב גוטמן וצוות "רגב גוטמן"

 

273
1668
1441
689
464
330
446
396
277
672
672
776
83
1733
850
237
416
355
256
319
297
478
301
347
325
105
1686
769
176
566
162
285
305
285
181
466
365
194
499
243
91
1445
1394
289
387
541
299
148
241
549
408
249
192
463
322
99
1599
938
308
290
241
191
433
490
155
406
372
403
159
שיעור: מבחן מספר 1
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 13-15
אורך:
שיעור: מבחן מספר 3
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 3 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 14
אורך:
שיעור: מבחן מספר 5
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 5 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 13
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 14
אורך:
שיעור: מבחן מספר 7
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 7 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 16
אורך:
שיעור: מבחן מספר 9
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 9 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלות 13-14
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס