054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | תורת המחירים ג' 10629

תורת המחירים ג' 10629

תורת המחירים ג' 10629
₪390

הקורס תורת המחירים ג' 10629 – נכתב ע"י תומר יהושע סנדק, האחראי האקדמי של ביה"ס "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 12 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 24 שעות נטו של סרטונים (10 שעות לימוד + 14 שעות תרגול-לימודי) (ללא הנספחים)!!! המקיפים את כל חומר הלימוד הרלוונטי לבחינה.
כמו כן, יצורפו מספר מבחנים לתרגול עם פתרונות מלאים

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"

651
1330
1259
1171
1005
1115
1568
1434
1604
1384
1209
2696
1538
22
1949
2168
2325
1676
2136
1674
1643
1971
703
1499
1588
878
1286
1060
1268
28
885
1277
813
760
490
2050
1259
753
678
1043
809
22
1561
902
1383
1624
1621
962
2098
722
2039
1086
1675
1262
20
1261
1142
1801
1682
1737
1326
1685
963
1019
667
782
362
849
1206
188
1045
1305
1535
718
585
505
932
1489
1246
806
807
869
20
61
130
205
82
203
152
153
28
20
61
61
61
61
61
שיעור: שיעור 1 - מעודכן יולי 2023
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1 - כלכלת חליפין , תכונות ותיבת אדג'וורת
אורך:
סרטון: המשך הסבר ומושגים + דוגמה
אורך:
סרטון: אופטימום פארטו , קו החוזה וליבת הכלכלה
אורך:
סרטון: מיקום קו החוזה ביחס לאלכסון הראשי
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1 - פונק' שמתנהגות "יפה"
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2 פונק' תועלת ליניאריות
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3 - פונק' לינארית בשילוב עם פונק' יפה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4 - מקרים מיוחדים אחרים - נדרש רק סעיף ג'
אורך:
סרטון: שווי משקל תחרותי ללא ייצור - הסבר וכללים
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7 וסיכום שיעור 1
אורך:
שיעור: שיעור 2 -מעודכן יולי 2023
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 2 - ייצור יעיל, עקומת תמורה ותיבת אדג'וורת' בייצור
אורך:
סרטון: הקצאת גו"י יעילה וקו החוזה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מאפיינים נוספים של עקומת התמורה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: אינטגרציה בין יעילות בייצור ויעילות בצריכה + דוגמה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שווי משקל תחרותי כולל
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5 סעיף א'
אורך:
סרטון: שאלה 5 סעיף ג' (סעיף ב' ירד מהחומר!!!)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: הקשר בין יחס מחירי המוצרים ויחס מחירי התשומות
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7 - נדרשים סעיפים א+ב בלבד
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8 וסיכום שיעור 2
אורך:
שיעור: שיעור 3 - מעודכן יולי 2023
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 3 - הסבר על סטיות מיעילות וכשלי שוק - מונופול
אורך:
סרטון: מקרה 1 - מונופול באחד המוצרים
אורך:
סרטון: מקרה 2 - מונופול בשני המוצרים + מקרה 3 - מונופול מפלה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: סטיות מיעילות שמקורן במיסוי/סובסידיה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3 - נדרש רק סעיף א
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 4+5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8 וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4 - מעודכן יולי 2023
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 4 - מוצרים ציבוריים - הגדרות ומושגים
אורך:
סרטון: מנגנון דמוי שוק - הסבר + שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: אספקת מוצר ציבורי לפי כלל הרוב הפשוט - הסבר חלק א
אורך:
סרטון: המשך הסבר + מנגנון קונדורסה ומשפט הבוחר החציוני
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: כללי בחירה נוספים ומערכת מחירי לינדהל
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5 , דרך פתרון נוספת וחידוד נושא התועלות
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 6+7
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9 וסיכום שיעור 4
אורך:
שיעור: שיעור 5 מעודכן יולי 2023 (כולל החומר החדש על אינפורמציה א-סימטרית)
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 5 והסבר על השפעות חיצוניות + סוג 1 : בצריכה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: התערבות ממשלתית נוכח כשל שוק - הסבר
אורך:
סרטון: השפעות חיצוניות בייצור - הסבר + שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8 והערות חשובות
אורך:
סרטון: הטרגדיה של המשאב המשותף - הסבר + שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 10
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 11
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 12 וסיכום שיעור 5
אורך:
סרטון: סרטון סיום קורס
אורך:
סרטון: פתיחת נושא אינפורמציה א-סימטרית וברירה שלילית
אורך:
סרטון: איתות - הסבר ודוגמה של השכלה בשוק העבודה
אורך:
סרטון: מודל האיתות של מייקל ספנס בגרסתו הפשוטה + שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: סינון - הסבר ודוגמת הוצאת הספרים
אורך:
סרטון: סינון - שלבי עבודה
אורך:
סרטון: סינון - שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: סינון - שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: סינון - שאלת תרגול 3
אורך:
שיעור: מבחנים משוחזרים לתרגול - מעודכן יולי 2023
הצג סרטונים
שיעור: נספח א' : מחירים א'
הצג סרטונים
סרטון: העדפות הצרכן - פתיחה + פונקציית תועלת
אורך:
סרטון: האקסיומות של תורת הצרכן - קמירות
אורך:
סרטון: האקסיומות של תורת הצרכן - מונוטוניות
אורך:
סרטון: שיעור תחלופה שולי - הסבר
אורך:
סרטון: פתרון בעיית הצרכן + שלבי פתרון
אורך:
סרטון: השפעות הכנסה ותחלופה - הסבר
אורך:
סרטון: גמישות הביקוש העצמי ביחס למחיר
אורך:
שיעור: הכוונה כללית לממני"ם
הצג סרטונים
שיעור: נספח ב': מחירים ב'
הצג סרטונים
סרטון: פתרון בעיית היצרן התחרותי, סביבת הטווח הקצר עם סוג תפוקה אחד
אורך:
סרטון: בעיית היצרן הכללית
אורך:
סרטון: מונופול - הסבר חלק א
אורך:
סרטון: מונופול - הסבר חלק ב
אורך:
סרטון: שווי משקל נאש
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס