054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב

תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב

תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב
₪390

הקורס תורת המחירים ב' 10628 – נכתב ע"י תומר יהושע סנדק, האחראי האקדמי של ביה"ס "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

שימו לב שבסמסטר 2021ב חל שינוי בחומר הלימוד. הקורס עבר עדכון לפיו והוא כרגע מעודכן לפי קצב התקדמות הסמסטר

 

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"

179
885
597
939
581
541
716
368
943
694
1
654
1699
426
1207
667
1
536
1128
603
847
452
541
1184
606
850
748
1084
759
987
1
1415
903
2257
904
28
שיעור: שיעור 1 - יצרן תחרותי
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1 - היצרן התחרותי
אורך:
סרטון: פונקציית העלות, עלות שולית וממוצעת
אורך:
סרטון: פתרון בעיית היצרן התחרותי חלק א
אורך:
סרטון: המשך פתרון בעיית היצרן התחרותי
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: עקומת ההיצע ושאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: עודף היצרן - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שווי משקל בשוק משוכלל, עודף צרכן ורווחה חברתית
אורך:
שיעור: שיעור 2 - יצרן רב מפעלי
הצג סרטונים
סרטון: יצרן רב מפעלי - טווח קצר - הסבר ודרכי פתרון
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1, מקרים מיוחדים וסיכום טווח קצר
אורך:
סרטון: טווח ארוך - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
שיעור: שיעור 3 - מונופול
הצג סרטונים
סרטון: היצרן המונופוליסטי - פתיחה והסבר
אורך:
סרטון: פתרון בעיית המונופול
אורך:
סרטון: הצגה גרפית - מונופול
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מקרה בו היצרן מוגבל ליחידות שלמות
אורך:
סרטון: מונופול והתערבות ממשלתית - מס וסובסידיה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: מונופול ורווחה חברתית
אורך:
סרטון: מונופול טבעי - הסבר
אורך:
סרטון: פיקוח על מונופולים + שוק חסר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6 (בעריכה)
אורך:
סרטון: הקשר בין גמישות הביקוש העצמית לבין הפדיון
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7 (במקור שאלת תרגול 4)
אורך:
סרטון: המשך התערבות ממשלתית - מחיר מקסימום + שאלה 8 (במקור שאלה 6 ) א+ב
אורך:
סרטון: פתיחת המשק ליבוא + שאלה 8 ג'+ד'
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2021ב
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס