054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב

תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב

תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב
₪390

הקורס תורת המחירים ב' 10628 – נכתב ע"י תומר יהושע סנדק, האחראי האקדמי של ביה"ס "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

שימו לב שבסמסטר 2021ב חל שינוי בחומר הלימוד. הקורס עבר עדכון לפיו והוא כרגע מעודכן לפי קצב התקדמות הסמסטר

 

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"

179
885
597
939
581
541
716
368
943
694
1
654
1699
426
1207
667
1
536
1128
603
847
452
541
1184
606
850
748
1084
759
987
1341
1415
903
2257
904
1997
1379
1681
2249
22
1768
1000
1728
1420
1219
511
1825
1505
1365
1587
1695
1808
1650
1404
28
700
1694
1684
1361
1207
1210
753
1568
1286
1297
1193
717
291
380
28
28
1
1
1
28
שיעור: שיעור 1 - יצרן תחרותי
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1 - היצרן התחרותי
אורך:
סרטון: פונקציית העלות, עלות שולית וממוצעת
אורך:
סרטון: פתרון בעיית היצרן התחרותי חלק א
אורך:
סרטון: המשך פתרון בעיית היצרן התחרותי
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: עקומת ההיצע ושאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: עודף היצרן - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שווי משקל בשוק משוכלל, עודף צרכן ורווחה חברתית
אורך:
שיעור: שיעור 2 - יצרן רב מפעלי
הצג סרטונים
סרטון: יצרן רב מפעלי - טווח קצר - הסבר ודרכי פתרון
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1, מקרים מיוחדים וסיכום טווח קצר
אורך:
סרטון: טווח ארוך - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
שיעור: שיעור 3 - מונופול
הצג סרטונים
סרטון: היצרן המונופוליסטי - פתיחה והסבר
אורך:
סרטון: פתרון בעיית המונופול
אורך:
סרטון: הצגה גרפית - מונופול
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מקרה בו היצרן מוגבל ליחידות שלמות
אורך:
סרטון: מונופול והתערבות ממשלתית - מס וסובסידיה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: מונופול ורווחה חברתית
אורך:
סרטון: מונופול טבעי - הסבר
אורך:
סרטון: פיקוח על מונופולים + שוק חסר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: הקשר בין גמישות הביקוש העצמית לבין הפדיון
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7 (במקור שאלת תרגול 4)
אורך:
סרטון: המשך התערבות ממשלתית - מחיר מקסימום + שאלה 8 (במקור שאלה 6 ) א+ב
אורך:
סרטון: פתיחת המשק ליבוא + שאלה 8 ג'+ד'
אורך:
סרטון: מונופול המוכר למספר שווקים - מקרה 1 - לא רשאי להפלות מחירים
אורך:
סרטון: המשך מונופול לא מפלה - יצוא
אורך:
סרטון: מקרה 2 - רשאי להפלות מחירים
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9 (במקור שאלה 11) וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4 - תורת המשחקים
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 4 - הסבר תורת המשחקים
אורך:
סרטון: הנחות המודל + משחקים סימולטניים
אורך:
סרטון: מושג פתרון 1 - אסטרטגיות שולטות חזק/חלש
אורך:
סרטון: מושג פתרון 2 - שווי משקל נאש
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מושג פתרון 3 - אסטרטגיית מקס-מין
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3 והערות חשובות
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: משחקים בצורה רחבה - סדרתיים
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלות 9+10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12 וסיכום שיעור 4
אורך:
שיעור: שיעור 5 - תחרות אוליגופוליסטית
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 5 - תחרות אוליגופוליסטית , תחרות כמויות ומחירים
אורך:
סרטון: מודל קורנו למוצרים אחידים/הומוגניים - הסבר ודוגמה
אורך:
סרטון: הערות וחידודים במודל קורנו
אורך:
סרטון: מודל סטקלברג - הסבר ודוגמה
אורך:
סרטון: מודל ברטרנד למוצרים מגוונים/דיפרנציאליים ומודל קורנו מגוון
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מודל מנהיגת מחירים - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3 וסיכום נושא תחרות מחירים וכמויות
אורך:
סרטון: קרטלים (פורמט חדש) - הסבר על סוגי הקרטלים, יציבות קרטלים והיוון רווחים
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4 סעיף א' - סימולטני
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4 סעיף ב - משחק חוזר (אסט' G-T)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5 וסיכום נושא קרטלים
אורך:
סרטון: סרטון סיום קורס
אורך:
שיעור: מבחן משוחזר 2
הצג סרטונים
שיעור: מבחן משוחזר מועד 1
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 7 - קורנו
אורך:
סרטון: שאלה 8 - ברטרנד
אורך:
סרטון: שאלה 9 - יצרן תחרותי
אורך:
שיעור: הכוונה קבועה לממני"ם
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס