054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | תורת המחירים א' 10627

תורת המחירים א' 10627

תורת המחירים א' 10627
₪390

הקורס תורת המחירים א' 10627 – נכתב ונערך ע"י תומר יהושע סנדק – האחראי האקדמי של "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 12 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 6 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא 26 שעות נטו של סרטונים (מתוכם 14 שעות לימוד ו 12 שעות תרגול-לימודי שהם חלק אינטגרלי מהלימוד) המקיפים את כל חומר הלימוד לבחינה.
כמו כן, יצורפו מספר מבחנים לתרגול עם פתרונות מלאים ...

 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"

1032
1268
1374
1359
1184
896
1271
852
477
659
1055
1096
1318
887
1384
962
1006
498
22
1795
745
1208
852
890
1333
1343
1159
1073
28
1761
1654
1076
1485
1503
1715
1506
1528
22
1405
1474
833
947
1073
806
1418
1114
853
909
23
1336
1096
1787
1190
484
1465
2135
1366
1693
1549
747
675
790
1119
945
835
21
1480
2079
1772
1636
471
842
1921
522
1178
663
1804
1126
697
1430
1101
572
2054
1212
1045
18
1312
711
676
616
493
1087
19
1619
1116
1640
370
1662
1300
898
1656
689
772
421
1713
1208
1333
21
1
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1, סלים ופעולות על סלים
אורך:
סרטון: מגבלות הצרכן, מגבלת אפשרויות הצריכה
אורך:
סרטון: הכנסה באמצעות סל תחילי
אורך:
סרטון: הכנסה בתלושים/נקודות
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 1+2 וסיכום מגבלות הצרכן
אורך:
סרטון: העדפות הצרכן (הרצוי) - פתיחה + פונקציית תועלת
אורך:
סרטון: האקסיומות של תורת הצרכן - קמירות
אורך:
סרטון: האקסיומות של תורת הצרכן - מונוטוניות
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שיעור תחלופה שולי - הסבר
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 7+8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 10
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 11 וסיכום שיעור 1
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 2 - פתרון בעיית הצרכן + שלבי פתרון
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלות 3+4
אורך:
סרטון: פונקציות "מיוחדות" - הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: המשך פונק' מיוחדות - פונק' המינימום
אורך:
סרטון: פונק' קעורות + מקסימום ופתרון שאלה 5
אורך:
סרטון: פונק' ליניאריות + שאלה 6
אורך:
סרטון: בעיית צרכן עם 3 מצרכים, שאלה 7 וסיכום שיעור 2
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 3 , ופונק' הביקוש של הצרכן + שאלה 1
אורך:
סרטון: היטלי פונקציית הביקוש - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: גמישות הביקוש העצמי ביחס למחיר
אורך:
סרטון: עקומת ICC, שאלת תרגול 5 חלק א'
אורך:
סרטון: המשך שאלה 5 וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 4 , העדפה נגלית - הסבר והנחות
אורך:
סרטון: פתרון שאלה 1 והמשך העדפה נגלית
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: מושגים חשובים - ההעדפה נגלית
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: מדדי הכמויות של פאשה ולאספייר
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 6+7
אורך:
סרטון: שאלה 8+9 וסיכום שיעור 4
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 5 , בעיית הצרכן השקולה + שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: פונק' הביקוש לתחלופה, ופונק' ההוצאה
אורך:
סרטון: תכונות פונק' הביקוש לתחלופה ופונק' ההוצאה
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 2+3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4 וסיכום בעיית הצרכן השקולה
אורך:
סרטון: השפעות הכנסה ותחלופה - הסבר
אורך:
סרטון: המשך - הכנסה בסל מצרכים + שאלה 5 ומקרים מיוחדים
אורך:
סרטון: היקס וסלוצקי - פתיחה , והסבר גישת היקס
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6 סעיף א'
אורך:
סרטון: גישתו של סלוצקי ושאלה 6ב
אורך:
סרטון: עקרונות חשובים על היקס וסלוצקי
אורך:
סרטון: הקשר בין היקס וסלוצקי להשפעות הכנסה ותחלופה ולסיווג המצרכים ביחס להכנסה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7 וסיכום היקס וסלוצקי
אורך:
סרטון: מדדים של שינויי רווחה - מדד א' + שאלה 8א'
אורך:
סרטון: המשך מדדים - מדד ב' + שאלה 8ב'
אורך:
סרטון: המשך מדדים - עודף הצרכן, היחס בין המדדים וסיכום שיעור 5
אורך:
שיעור: שיעור 6
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 6 , מודל פנאי הכנסה - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול
אורך:
סרטון: ניתוח שינויים בשכר העבודה, מיסים ושכר ברוטו ונטו
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4 וסיכום מודל פנאי הכנסה
אורך:
סרטון: מודל 2 - תצרוכת על פני זמן - הסבר והגדרות
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שוק הון לא משוכלל ושאלה 6
אורך:
סרטון: שינויים בהכנסה ובריבית
אורך:
סרטון: המודל בתקופת אינפלציה
אורך:
סרטון: העדפות זמן של הפרט + שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8 וסיכום מודל תצרוכת על פני זמן
אורך:
סרטון: מודל 3 - צריכה בתנאי אי וודאות - הסבר והגדרות חלק א'
אורך:
סרטון: מודל 3 - צריכה בתנאי אי וודאות - הסבר והגדרות חלק ב'
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: עסקת ביטוח וסיווג צרכנים ביחס לסיכון - הסבר
אורך:
סרטון: שאלות 10+11 וסיכום שיעור 6
אורך:
סרטון: סרטון סיום - חשוב לראות!!
אורך:
שיעור: נספח א' (מיקרו)
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 3 הסבר 1
אורך:
סרטון: יחידה 3 שאלה 1
אורך:
סרטון: יחידה 3 שאלות 4 + 6
אורך:
סרטון: יחידה 3 שאלות 17+7
אורך:
סרטון: יחידה 3 הסבר עקומת אדישות + שאלות 23 ו-28
אורך:
סרטון: יחידה 3 הסבר עקומת ביקוש + שאלה 33
אורך:
שיעור: נספח ב' (חדו"א)
הצג סרטונים
סרטון: הנגזרת - משמעות, חוקי גזירה בסיסיים ושאלות 7+8+9
אורך:
סרטון: נגזרת של פונקציה מורכבת. ושאלות 15+18+20+21
אורך:
סרטון: המשיק - הסבר,כללים ושאלה 38
אורך:
סרטון: תכונות קמירות וקעירות
אורך:
סרטון: עקומות שוות ערך- הסבר וסדר פעולות
אורך:
סרטון: פונקציה עם תחום מפוצל (ענפים) + שאלה 10
אורך:
סרטון: פונקציות מינימום ומקסימום + שאלה 18
אורך:
סרטון: נגזרות חלקיות בסיסיות ושאלות 29+30+33
אורך:
סרטון: נגזרות של פונקציות מורכבות + תרגול
אורך:
סרטון: שיעור תחלופה שולי ושאלה 62 סעיף MRS
אורך:
סרטון: פונקציית "קוב דאגלס" ושאלה 78
אורך:
סרטון: קיצון תחת אילוץ - פתרון גרפי + שאלה 1 סעיף ג'
אורך:
סרטון: הומוגניות חלק א'
אורך:
סרטון: הומוגניות חלק ב'
אורך:
שיעור: בחינות לתרגול + דף נוסחאות מוצע
הצג סרטונים
שיעור: הכוונה קבועה לממני"ם
הצג סרטונים
שיעור: התאמות לסמסטר 2024א - 10627
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס