054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

ניהולית ותמחיר 10404

ניהולית ותמחיר 10404

ניהולית ותמחיר 10404
₪390

החל מסמסטר 2019א - הקורס בוטל! 

הקורס נמצא עדיין במאגר הקורסים בגלל שיש סטודנטים שהחלו ללמוד אותו בסמסטר קיץ 2018ג ועדיין לומדים אותו.

לאחר שאחרון הסטודנטים יסיים ללמוד את הקורס, הקורס יורד לאלתר מרשימת הקורסים שלנו..

195
917
1881
763
2191
1643
1855
1838
1295
1340
439
852
939
1578
1157
417
722
1072
427
588
538
802
584
1011
624
500
1073
741
852
528
493
446
294
537
374
281
1008
397
865
532
541
907
578
629
445
361
464
530
510
408
888
853
631
696
731
758
711
807
881
608
714
834
922
626
703
703
289
400
381
1636
442
1404
1678
1405
703
1047
1529
702
451
663
307
399
425
284
541
522
68
343
516
387
336
331
579
156
181
877
273
489
225
106
1177
1467
859
521
4115
2768
2120
3125
3175
822
746
636
2317
2407
2826
2483
456
2582
955
885
1791
450
1255
573
555
714
680
1878
1185
2111
1722
513
195
2743
2004
1540
1869
1308
2381
130
471
1041
768
1445
3269
2608
3738
3071
864
1485
1363
1806
1400
1604
1000
812
880
141
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
680
1497
1451
1295
1383
852
884
644
526
851
765
292
915
377
543
627
686
524
518
740
676
665
860
671
664
800
827
1137
543
312
879
501
807
652
582
762
1023
141
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
680
1497
1451
1295
1383
172
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
2643
680
1497
1451
1295
1383
64
529
259
268
526
397
404
378
325
224
386
199
246
195
1850
2431
1431
90
131
693
819
744
1371
878
2009
1251
1921
251
1025
827
1829
852
738
1607
151
2319
1788
2191
1759
3029
2375
850
438
919
1521
1091
1310
1918
624
124
139
1310
1825
1786
1264
1481
494
421
1252
1342
1215
1503
1822
1458
938
970
1194
1310
98
569
496
421
1205
849
526
485
504
464
145
1627
795
491
638
1956
2543
2781
1584
1261
572
1930
3335
2743
2367
2908
2973
3308
2895
753
578
513
1371
1981
1548
1043
698
837
867
1518
745
1201
988
975
718
1601
1149
2774
1632
2586
769
227
172
95
1505
1496
1094
1926
1453
1161
145
1627
795
491
638
1956
2543
2781
1584
1261
572
1930
3335
2743
2367
2908
2973
3308
2895
753
578
513
1371
1981
1548
1043
698
837
867
1518
745
1201
988
975
718
1601
1149
2774
1632
2586
769
227
439
541
655
518
629
146
1142
1243
520
2062
1965
2986
1702
891
751
948
1203
749
1002
888
946
424
392
2310
1054
2294
2116
1778
3289
3637
288
1149
489
424
1413
239
451
1650
1389
643
550
229
806
615
702
1804
1287
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
883
387
1133
1375
861
716
748
1023
513
513
89
122
852
573
455
437
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
82
1202
428
402
638
80
2344
490
584
559
1131
765
390
356
458
663
2384
510
640
123
85
450
468
247
522
234
439
541
655
518
629
833
455
677
798
824
773
387
443
122
1021
573
943
367
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
883
2123
1429
1621
952
691
88
1499
952
691
932
557
924
1195
2180
172
172
124
909
1863
1409
1269
2790
2333
2530
1
1
1
1
1
1
1
1
154
849
647
724
682
1008
427
361
301
340
340
802
584
1011
136
624
500
1073
741
741
493
446
294
537
239
374
281
573
455
437
433
771
219
532
541
907
578
629
445
361
464
530
510
408
852
884
644
526
265
596
663
953
1
614
337
633
520
594
327
941
464
396
389
658
678
888
853
631
696
שיעור: 10404 - שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: מבוא להעמסת עלויות עקיפות - פתיחה
אורך:
סרטון: העמסת עלויות עקיפות - שאלה 1
אורך:
סרטון: הסבר תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 2
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 3
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 9 (מוצר אחד)
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 11 (סל של מוצרים)
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 15 סעיפים א'-ה'
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 15 סעיפים ו'-י'
אורך:
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלה א'
אורך:
סרטון: שאלה ב'
אורך:
סרטון: שאלה ג'
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 2+3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות 9+10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12+13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23+24 - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 26+27
אורך:
סרטון: שאלות 28+29
אורך:
סרטון: שאלות 30+31
אורך:
סרטון: שאלות 32+33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלה 36
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלות 44+45
אורך:
סרטון: שאלות 46+47
אורך:
סרטון: שאלות 48+49
אורך:
סרטון: שאלות 50+51
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלות 54+55
אורך:
סרטון: שאלות 56+57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59
אורך:
סרטון: שאלות 60+61
אורך:
סרטון: שאלה 62
אורך:
סרטון: שאלות 63+64
אורך:
סרטון: שאלה 65
אורך:
סרטון: שאלות 66+67+68
אורך:
סרטון: שאלה 69
אורך:
סרטון: שאלה 70
אורך:
שיעור: המסגרת המושגית
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 1 - מבוא למסגרת המושגית
אורך:
סרטון: שיעור 2 - מבנה המסגרת המושגית 1
אורך:
סרטון: שיעור 3 - מבנה המסגרת המושגית 2
אורך:
סרטון: שיעור 4 - מבנה המסגרת המושגית 3
אורך:
סרטון: שיעור 5 - נכסים
אורך:
סרטון: שיעור 6 - התחייבויות
אורך:
סרטון: שיעור 7 - הון עצמי
אורך:
סרטון: שיעור 8 - הכנסות והוצאות
אורך:
סרטון: שיעור 9 - השקעות ומשיכות בעלים
אורך:
סרטון: שיעור 10 - בסיסי מדידה ותפיסת שימור ההון
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 1-2
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 3-4
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 5-7
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 8-9
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 10-11
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 12
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 13-14
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 15-16
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 17-19
אורך:
שיעור: מבחן מספר 7
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 7 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 12
אורך:
שיעור: מיסים על הכנסה (IAS 12) Copy
הצג סרטונים
סרטון: IAS 12 - נושא 1: הקדמה + מסים שוטפים Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 2: מיסים נדחים ובסיס מס Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 3: הפרשים זמניים Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 4: מדידה והצגה Copy
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 1 Copy
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 2 Copy
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 3 Copy
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 4 Copy
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 5 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 12-13 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 14-15 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 16-18 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 19-23 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 24-26 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 27-29 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 30-33 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 34 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 35-39 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 40-41 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 42 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 43-46 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 47-48 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 49-51 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 52 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 53 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 54 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 55-57 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 58-61 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 62-64 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 65-68 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 69-71 Copy
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 72 Copy
אורך:
שיעור: 10404 - שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: תמחיר מסורתי ותמחיר ABC
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 8
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 9
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (שיטת פיפו) - שאלה 15
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (שיטת ממוצע) - שאלה 16
אורך:
סרטון: מחלקות שרות - שאלה 22
אורך:
שיעור: מלכר"ים (תקן 40 החדש)
הצג סרטונים
סרטון: מלכר"ים - מבוא
אורך:
סרטון: עקרונות - מאזן
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק א
אורך:
סרטון: עקרונות - דוח על הפעילות ונ"נ (חלק ב
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 10
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 14-17
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 18-20
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 21-24
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 25-27
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 28-31
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 35-36
אורך:
סרטון: אמריקאיות - שאלות 37-40
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים - IFRS 9
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9)
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: הסבר אג"ח ושאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות 7+8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ ושת"פ (NPV ו- IRR)
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16+17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלות 22+23
אורך:
סרטון: שאלות 24+25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלות 28+29+30
אורך:
סרטון: שאלות 31+32
אורך:
סרטון: שאלות 33+34
אורך:
סרטון: שאלות 35+36
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: שאלות 41+42
אורך:
סרטון: שאלות 43+44
אורך:
סרטון: שאלות 45+46
אורך:
סרטון: שאלות 47+48
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים - IFRS 9
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך Copy
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3 Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9) Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9) Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9) Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9) Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9) Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9) Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9) Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9) Copy
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9) Copy
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב'
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 6 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9)
אורך:
שיעור: מבחן מספר 11
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 11 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 12
אורך:
שיעור: 10404 - שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: מוצרים משותפים
אורך:
סרטון: ניתוח סטיות בתמחיר תקן - שאלה 8
אורך:
סרטון: תקציב - שאלה 14
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: חכירות - IFRS 16
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 16 - הקדמה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הפרדה בין רכיבים בחוזה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תקופת החכירה ותשלומי החכירה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - פקודות יומן של החוכר Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חישוב ריבית גלומה בחכירה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש של התחייבות Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מדידה מחדש עם עדכון ריבית Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תיקוני חכירה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - הצגה וגילוי של החוכר Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - סיווג החכירה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - חכירת קרקע ומבנה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - פקודות יומן Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - יצרן או סוחר Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - חכירה תפעולית וחכירת משנה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מכירה וחכירה חוזרת Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - מחכיר - הצגה וגילוי Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 1 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 2 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 3 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 4 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 5 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 9 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 13 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 18 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 19-20 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 21-23 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 24-25 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 26-28 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלות 29-31 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - תרגול שאלה 32 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 16 - שיחת סיכום Copy
אורך:
שיעור: הטבות לעובדים - IAS 19 Copy
הצג סרטונים
סרטון: IAS 19 - סיווג, והטבות לעובדים לטווח הקצר Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - תכנית להטבה מוגדרת (המשך..) Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - עלות שירות עבר ונכסי תכנית Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 1-2 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 3-4 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 5-6 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 7 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 8 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 9 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 10 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 11 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 12 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 13 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 14 Copy
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 15 Copy
אורך:
שיעור: הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים - IAS 37 Copy
הצג סרטונים
סרטון: IAS 37 - חלק 1 Copy
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 2 Copy
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 3 Copy
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 4 Copy
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 5 Copy
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 1-2 Copy
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 3-4 Copy
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 5-6 Copy
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 7-8 Copy
אורך:
שיעור: דוח על תזרימי המזומנים (IAS 7)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 7 - שיעור 1: הכרת הדוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: IAS 7 - שיעור 2: צורת הדיווח בדו"ח (פע
אורך:
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 3: נושאים נוספים
אורך:
סרטון: הסבר גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: הסבר גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 11 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 12 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 17 (שאלה קשה ברמת בחינה)
אורך:
סרטון: IAS 7 - הבהרה ועדכון קל
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 22-23
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 27-31
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 36
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 37-38
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 39-40
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 41-43
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 45
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 47
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 49-50
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 51-52
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 53-56 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 57-59 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 60-64
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 65
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - פיננסית ב
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2022א Copy
הצג סרטונים
שיעור: שינויים בהון העצמי - IAS 1
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - שינויים בהון (שאלה בסיסית) Copy
אורך:
סרטון: שאלה 2 - שינויים בהון (שאלה בסיסית) Copy
אורך:
סרטון: שאלה 4 - כולל מניות באוצר (שאלה בסיסית) Copy
אורך:
סרטון: שאלה 5 - רמה חשבונאית Copy
אורך:
סרטון: שאלה 6 - רמה חשבונאית Copy
אורך:
סרטון: שאלה 7 - תרגול Copy
אורך:
שיעור: דוח על תזרימי המזומנים (IAS 7)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 7 - שיעור 1: הכרת הדוח על תזרימי המזומנים Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שיעור 2: צורת הדיווח בדו"ח (פע
אורך:
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 3: נושאים נוספים Copy
אורך:
סרטון: הסבר גישה ישירה Copy
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1 Copy
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2 Copy
אורך:
סרטון: הסבר גישה עקיפה - שאלה 3 Copy
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4 Copy
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5 Copy
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה Copy
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6 Copy
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7 Copy
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8 Copy
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9 Copy
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 11 (רמה חשבונאית) Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 12 (רמה חשבונאית) Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 17 (שאלה קשה ברמת בחינה) Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - הבהרה ועדכון קל Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 20-21 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 22-23 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 24-26 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 27-31 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 32-34 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 35 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 36 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 37-38 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 39-40 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 41-43 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 44 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 45 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 46 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 47 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 48 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 49-50 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 51-52 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 53-56 (חשוב) Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 57-59 (חשוב) Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 60-64 Copy
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 65 Copy
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - פיננסית ב Copy
אורך:
שיעור: שיעור 5 - WACC
הצג סרטונים
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC (שאלה 12)
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 17+18
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
שיעור: מבחן לדוגמה - 10861
הצג סרטונים
שיעור: הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 15 - הקדמה Copy
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 1 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 2 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 3 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 4 Copy
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 5 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 2+3 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 4+5 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 6+7 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 25 Copy
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 26 - קבלן בונה Copy
אורך:
סרטון: שיחת סיכום 10706 Copy
אורך:
שיעור: שיעור 6 - יחידה 8
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות Copy
אורך:
סרטון: שאלה 1 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 2 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 3+6 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 4 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 5 - תוחלת שונות Copy
אורך:
סרטון: הסבר דומיננטיות סטוכסטית+שאלות 6+7 Copy
אורך:
סרטון: הסבר תוחלת תועלת + שאלה 8 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 9 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 10 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 11 Copy
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ מותאם לסיכון+שאלה 12 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 13 - ענ"נ מותאם לסיכון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 14 - ענ"נ מותאם לסיכון Copy
אורך:
סרטון: שאלות 15+16 - קריטריונים נוספים Copy
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ Copy
אורך:
סרטון: שאלה 18 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 19+20 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 21 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 22 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 23+24 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 25 Copy
אורך:
סרטון: תיק עם 3 נכסים - שאלה 26 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 27 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 28 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 29-31 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 32+33 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 34 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 35 Copy
אורך:
סרטון: הסבר על CML Copy
אורך:
סרטון: שאלות 36-38 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 39+40 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 41+42 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 43 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 44 Copy
אורך:
סרטון: הסבר על SML Copy
אורך:
סרטון: שאלות 46+45 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 47+48 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 49+50 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 51+52 Copy
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML שאלות 53+54 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 55 - שילוב SML עם מודל גורדון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 56 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 57 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 58 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 59 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 60 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 61+62 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 63 Copy
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי Copy
אורך:
סרטון: דברי סיכום Copy
אורך:
שיעור: נספח א - אג"ח
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה לדוגמה - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה לדוגמה 2 - ריביות
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בניכיון
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4 (הנפקה בתחילת שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 5 (הנפקה באמצע שנה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 6
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים עם הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה לשע"ח - שאלה 13
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה למדד - שאלה 14
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 16
אורך:
סרטון: אג"ח צמוד - שיטת המעגל (חשוב)
אורך:
סרטון: אג"ח שנפרע בתשלומי קרן שווים
אורך:
שיעור: אירועים לאחר תאריך המאזן - IAS 10 Copy
הצג סרטונים
סרטון: IAS 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 5-7
אורך:
שיעור: שיעור 7 - מבחנים לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 4 שאלות 1-7
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 13-15
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 16-17
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 1-5
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 6-7
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 12-14
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 15-16
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 17-20
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: נספח א - ניהולית מתקדמת (מודל גורדון, WACC, CAPM)
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מודל גורדון + שאלה 82
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 83
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 85
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 87
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 89
אורך:
סרטון: הסבר מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) + שאלה 90
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 91
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 92
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלות 94+95
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 96
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות א
אורך:
סרטון: שאלות 80+83
אורך:
סרטון: שאלות 81+82
אורך:
סרטון: שאלות 87+88
אורך:
סרטון: שאלות 99+101
אורך:
סרטון: שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
שיעור: נספח א' - אגח ועבודה עם מחשבון - 10864
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי Copy
אורך:
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית Copy
אורך:
סרטון: 2 שאלות לדוגמה - ריביות Copy
אורך:
סרטון: שאלה לדוגמה 3 Copy
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בניכיון Copy
אורך:
סרטון: אג"ח - הסבר הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים Copy
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 4 (הנפקה בתחילת שנה) Copy
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 5 (הנפקה באמצע שנה) Copy
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 6 Copy
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים ללא הוצאות הנפקה) Copy
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 8 (פירעון בתשלומים עם הוצאות הנפקה) Copy
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים Copy
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה לשע"ח - שאלה 13 Copy
אורך:
סרטון: אג"ח הצמדה למדד - שאלה 14 Copy
אורך:
סרטון: אג"ח - שאלה 16 Copy
אורך:
סרטון: אג"ח צמוד - שיטת המעגל (חשוב) Copy
אורך:
סרטון: אג"ח שנפרע בתשלומי קרן שווים Copy
אורך:
שיעור: מבחן לדוגמה - 10863
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 שאלה 1 - בסיס מזומן/מצטבר
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 2 - אג"ח צמוד
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 3 - אג"ח
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 5 - ירידת ערך נכסים
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 6 - הפרשה לחומ"ס
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 7 - מלאי
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 8 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלות 9-10 - רכוש קבוע ונדל"ן
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2022א
הצג סרטונים
שיעור: הכוונה לממני"ם 2022א
הצג סרטונים
שיעור: שיעור 10 - תיקון מאזן בוחן (שיעור מסכם)
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - בסיס לשאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - בניית דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 6 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 7 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 8 - שאלות אמריקאיות
אורך:
שיעור: נספח ב' : רענון מתמטיקה
הצג סרטונים
סרטון: פתיחה והצגת נושא השברים: תכונות, חוקים ויישום
אורך:
סרטון: חישוב תוחלת וסטיית תקן במחשבון (קיצור דרך)
אורך:
סרטון: הצגה עשרונית של שברים ושימוש במחשבון
אורך:
סרטון: חזקות: הכרה ותכונות
אורך:
סרטון: שורשים + חזקות ושורשים שחובה לזכור
אורך:
סרטון: שימוש במחשבון עבור חזקות ושורשים
אורך:
סרטון: משוואות מיוחדות חלק א' כולל שימוש במחשבון
אורך:
סרטון: משוואות מיוחדות חלק ב' כולל שימוש במחשבון
אורך:
שיעור: שיעור 22
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שיחת סיכום Copy
אורך:
סרטון: שאלות 13-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 27 (ריביות)
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: ריבית מראש (שאלות 31+32)
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלות 36+37
אורך:
סרטון: שאלות 38+39
אורך:
סרטון: שאלות 40+41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלות 43+44
אורך:
סרטון: שאלות 45+46
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 47
אורך:
סרטון: שאלה 48
אורך:
סרטון: שאלה 49
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלות 55-56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 58-59
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 60-61
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 63-64
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 65-66
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 68
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 69
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 73-74 (הסבר P-Y, C-Y)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 75-76
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 80-81
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 85
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 86-87
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 90-91
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 100
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 104
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 105 (ניכיון שקים)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 107 (ניכיון שקים)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 108-109
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 110-111
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 112-113
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 114-115
אורך:
לכל הקורסים של