054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

ניהולית ותמחיר 10404

ניהולית ותמחיר 10404

ניהולית ותמחיר 10404
₪390

החל מסמסטר 2019א - הקורס בוטל! 

הקורס נמצא עדיין במאגר הקורסים בגלל שיש סטודנטים שהחלו ללמוד אותו בסמסטר קיץ 2018ג ועדיין לומדים אותו.

לאחר שאחרון הסטודנטים יסיים ללמוד את הקורס, הקורס יורד לאלתר מרשימת הקורסים שלנו..

195
917
1881
763
2191
1643
1855
1838
1295
1340
439
852
939
1578
1157
417
722
1072
427
588
538
802
584
1011
624
500
1073
741
852
528
493
446
294
537
374
281
1008
397
865
532
541
907
578
629
445
361
464
530
510
408
888
853
631
696
731
758
711
807
881
608
714
834
922
626
703
703
650
808
427
332
851
899
846
629
1062
630
359
461
195
2743
2004
1540
1869
1308
2381
852
884
644
526
851
765
292
915
377
543
627
686
524
518
740
676
665
860
671
664
800
827
1137
543
312
879
501
807
652
582
762
1023
195
1850
2431
1431
90
439
541
655
518
629
1149
489
424
1413
239
451
1650
1389
643
550
229
806
615
702
1804
1287
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
883
387
1133
1375
861
716
748
1023
513
513
89
88
1499
952
691
932
557
924
1195
2180
172
124
909
1863
1409
1269
2790
2333
2530
154
849
647
724
682
1008
427
361
301
340
340
802
584
1011
136
624
500
1073
741
741
493
446
294
537
239
374
281
573
455
437
433
771
219
532
541
907
578
629
445
361
464
530
510
408
852
884
644
526
265
596
663
953
1
614
337
633
520
594
327
941
464
396
389
658
678
888
853
631
696
שיעור: 10404 - שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: מבוא להעמסת עלויות עקיפות - פתיחה
אורך:
סרטון: העמסת עלויות עקיפות - שאלה 1
אורך:
סרטון: הסבר תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 2
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 3
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 9 (מוצר אחד)
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 11 (סל של מוצרים)
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 15 סעיפים א'-ה'
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 15 סעיפים ו'-י'
אורך:
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלה א'
אורך:
סרטון: שאלה ב'
אורך:
סרטון: שאלה ג'
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 2+3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות 9+10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12+13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23+24 - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 26+27
אורך:
סרטון: שאלות 28+29
אורך:
סרטון: שאלות 30+31
אורך:
סרטון: שאלות 32+33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלה 36
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלות 44+45
אורך:
סרטון: שאלות 46+47
אורך:
סרטון: שאלות 48+49
אורך:
סרטון: שאלות 50+51
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלות 54+55
אורך:
סרטון: שאלות 56+57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59
אורך:
סרטון: שאלות 60+61
אורך:
סרטון: שאלה 62
אורך:
סרטון: שאלות 63+64
אורך:
סרטון: שאלה 65
אורך:
סרטון: שאלות 66+67+68
אורך:
סרטון: שאלה 69
אורך:
סרטון: שאלה 70
אורך:
שיעור: יח' 1-4
הצג סרטונים
סרטון: הסבר יחידה 1
אורך:
סרטון: הסבר יחידה 2 + שאלה 19
אורך:
סרטון: יחידה 2 - שאלה 20
אורך:
סרטון: יחידה 3 : הסבר נקודת איזון ודמ"ת
אורך:
סרטון: שאלות 25-26
אורך:
סרטון: שאלות 27-28
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלות 31-33
אורך:
סרטון: שאלות 34-36
אורך:
סרטון: יחידה 4: שאלות 44 ו-46
אורך:
סרטון: יחידה 4: שאלות 45 ו-50
אורך:
שיעור: 10404 - שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: תמחיר מסורתי ותמחיר ABC
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 8
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 9
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (שיטת פיפו) - שאלה 15
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (שיטת ממוצע) - שאלה 16
אורך:
סרטון: מחלקות שרות - שאלה 22
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: הסבר אג"ח ושאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות 7+8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ ושת"פ (NPV ו- IRR)
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16+17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלות 22+23
אורך:
סרטון: שאלות 24+25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלות 28+29+30
אורך:
סרטון: שאלות 31+32
אורך:
סרטון: שאלות 33+34
אורך:
סרטון: שאלות 35+36
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: שאלות 41+42
אורך:
סרטון: שאלות 43+44
אורך:
סרטון: שאלות 45+46
אורך:
סרטון: שאלות 47+48
אורך:
שיעור: 10404 - שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: מוצרים משותפים
אורך:
סרטון: ניתוח סטיות בתמחיר תקן - שאלה 8
אורך:
סרטון: תקציב - שאלה 14
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: שיעור 5 - WACC
הצג סרטונים
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC (שאלה 12)
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 17+18
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
שיעור: שיעור 6
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות Copy
אורך:
סרטון: שאלה 1 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 2 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 3+6 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 4 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 5 - תוחלת שונות Copy
אורך:
סרטון: הסבר דומיננטיות סטוכסטית+שאלות 6+7 Copy
אורך:
סרטון: הסבר תוחלת תועלת + שאלה 8 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 9 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 10 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 11 Copy
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ מותאם לסיכון+שאלה 12 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 13 - ענ"נ מותאם לסיכון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 14 - ענ"נ מותאם לסיכון Copy
אורך:
סרטון: שאלות 15+16 - קריטריונים נוספים Copy
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ Copy
אורך:
סרטון: שאלה 18 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 19+20 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 21 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 22 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 23+24 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 25 Copy
אורך:
סרטון: תיק עם 3 נכסים - שאלה 26 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 27 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 28 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 29-31 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 32+33 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 34 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 35 Copy
אורך:
סרטון: הסבר על CML Copy
אורך:
סרטון: שאלות 36-38 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 39+40 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 41+42 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 43 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 44 Copy
אורך:
סרטון: הסבר על SML Copy
אורך:
סרטון: שאלות 46+45 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 47+48 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 49+50 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 51+52 Copy
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML שאלות 53+54 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 55 - שילוב SML עם מודל גורדון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 56 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 57 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 58 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 59 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 60 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 61+62 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 63 Copy
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי Copy
אורך:
סרטון: דברי סיכום Copy
אורך:
שיעור: מבחן לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 שאלה 1 - בסיס מזומן/מצטבר
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 2 - אג"ח צמוד
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 3 - אג"ח
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 5 - ירידת ערך נכסים
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 6 - הפרשה לחומ"ס
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 7 - מלאי
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 8 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלות 9-10 - רכוש קבוע ונדל"ן
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2020ב'
הצג סרטונים
שיעור: שיעור 10 - תיקון מאזן בוחן (שיעור מסכם)
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - בסיס לשאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - בניית דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 6 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 7 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 8 - שאלות אמריקאיות
אורך:
שיעור: שיעור 22
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שיחת סיכום Copy
אורך:
סרטון: שאלות 13-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 27 (ריביות)
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: ריבית מראש (שאלות 31+32)
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלות 36+37
אורך:
סרטון: שאלות 38+39
אורך:
סרטון: שאלות 40+41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלות 43+44
אורך:
סרטון: שאלות 45+46
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 47
אורך:
סרטון: שאלה 48
אורך:
סרטון: שאלה 49
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלות 55-56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 58-59
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 60-61
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 63-64
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 65-66
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 68
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 69
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 73-74 (הסבר P-Y, C-Y)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 75-76
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 80-81
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 85
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 86-87
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 90-91
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 100
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 104
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 105 (ניכיון שקים)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 107 (ניכיון שקים)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 108-109
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 110-111
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 112-113
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 114-115
אורך:
לכל הקורסים של