054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

ניהולית ותמחיר 10404

ניהולית ותמחיר 10404

ניהולית ותמחיר 10404
₪390

החל מסמסטר 2019א - הקורס בוטל! 

הקורס נמצא עדיין במאגר הקורסים בגלל שיש סטודנטים שהחלו ללמוד אותו בסמסטר קיץ 2018ג ועדיין לומדים אותו.

לאחר שאחרון הסטודנטים יסיים ללמוד את הקורס, הקורס יורד לאלתר מרשימת הקורסים שלנו..

195
917
1881
763
2191
1643
1855
1838
1295
1340
439
852
939
1578
1157
417
722
1072
427
588
538
802
584
1011
624
500
1073
741
852
528
493
446
294
537
374
281
1008
397
865
532
541
907
578
629
445
361
464
530
510
408
888
853
631
696
731
758
711
807
881
608
714
834
922
626
703
703
68
343
516
387
336
331
579
156
181
877
273
489
225
2072
724
226
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1099
1371
1474
1155
1166
629
816
1122
715
141
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
680
1497
1451
1295
1383
195
2743
2004
1540
1869
1308
2381
852
884
644
526
851
765
292
915
377
543
627
686
524
518
740
676
665
860
671
664
800
827
1137
543
312
879
501
807
652
582
762
1023
64
529
259
268
526
397
404
378
325
224
386
199
246
1893
195
1850
2431
1431
90
145
1627
795
491
638
1956
2543
2781
1584
1261
572
1930
3335
2743
2367
2908
2973
3308
2895
753
578
513
1371
1981
1548
1043
698
837
867
1518
745
1201
988
975
718
1601
1149
2774
1632
2586
769
227
439
541
655
518
629
146
1142
1243
520
2062
1965
2986
1702
891
751
948
1203
749
1002
888
946
424
392
2310
1054
2294
2116
1778
3289
3637
288
80
2344
490
584
559
1131
765
390
356
458
663
2384
510
640
123
1149
489
424
1413
239
451
1650
1389
643
550
229
806
615
702
1804
1287
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
883
387
1133
1375
861
716
748
1023
513
513
89
88
1499
952
691
932
557
924
1195
2180
124
909
1863
1409
1269
2790
2333
2530
1
1
1
1
1
1
1
1
154
849
647
724
682
1008
427
361
301
340
340
802
584
1011
136
624
500
1073
741
741
493
446
294
537
239
374
281
573
455
437
433
771
219
532
541
907
578
629
445
361
464
530
510
408
852
884
644
526
265
596
663
953
1
614
337
633
520
594
327
941
464
396
389
658
678
888
853
631
696
שיעור: 10404 - שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: מבוא להעמסת עלויות עקיפות - פתיחה
אורך:
סרטון: העמסת עלויות עקיפות - שאלה 1
אורך:
סרטון: הסבר תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 2
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 3
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 9 (מוצר אחד)
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 11 (סל של מוצרים)
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 15 סעיפים א'-ה'
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 15 סעיפים ו'-י'
אורך:
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלה א'
אורך:
סרטון: שאלה ב'
אורך:
סרטון: שאלה ג'
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 2+3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות 9+10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12+13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23+24 - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 26+27
אורך:
סרטון: שאלות 28+29
אורך:
סרטון: שאלות 30+31
אורך:
סרטון: שאלות 32+33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלה 36
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלות 44+45
אורך:
סרטון: שאלות 46+47
אורך:
סרטון: שאלות 48+49
אורך:
סרטון: שאלות 50+51
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלות 54+55
אורך:
סרטון: שאלות 56+57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59
אורך:
סרטון: שאלות 60+61
אורך:
סרטון: שאלה 62
אורך:
סרטון: שאלות 63+64
אורך:
סרטון: שאלה 65
אורך:
סרטון: שאלות 66+67+68
אורך:
סרטון: שאלה 69
אורך:
סרטון: שאלה 70
אורך:
שיעור: מבחן מספר 7
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 7 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה פתוחה - חלק א'
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה פתוחה - חלק ב'
אורך:
שיעור: היוון עלויות אשראי - IAS 23
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 1
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 2
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 6
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 18-19 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 20-22 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 25-26 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 27-29 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 32-33 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 36-37 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 38-39 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 40-41 - שאלות מועצה
אורך:
שיעור: השקעה במכשירים פיננסיים - IFRS 9
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 21-22 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 23-24 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-27 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-31 (IFRS-9)
אורך:
שיעור: 10404 - שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: תמחיר מסורתי ותמחיר ABC
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 8
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 9
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (שיטת פיפו) - שאלה 15
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (שיטת ממוצע) - שאלה 16
אורך:
סרטון: מחלקות שרות - שאלה 22
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: הסבר אג"ח ושאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות 7+8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ ושת"פ (NPV ו- IRR)
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16+17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלות 22+23
אורך:
סרטון: שאלות 24+25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלות 28+29+30
אורך:
סרטון: שאלות 31+32
אורך:
סרטון: שאלות 33+34
אורך:
סרטון: שאלות 35+36
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: שאלות 41+42
אורך:
סרטון: שאלות 43+44
אורך:
סרטון: שאלות 45+46
אורך:
סרטון: שאלות 47+48
אורך:
שיעור: מבחן מספר 11
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 11 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 11 - שאלה פתוחה
אורך:
שיעור: 10404 - שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: מוצרים משותפים
אורך:
סרטון: ניתוח סטיות בתמחיר תקן - שאלה 8
אורך:
סרטון: תקציב - שאלה 14
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: דוח על תזרימי המזומנים (IAS 7)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 7 - שיעור 1: הכרת הדוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: IAS 7 - שיעור 2: צורת הדיווח בדו"ח (פע
אורך:
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 3: נושאים נוספים
אורך:
סרטון: הסבר גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: הסבר גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 11 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 12 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 17 (שאלה קשה ברמת בחינה)
אורך:
סרטון: IAS 7 - הבהרה ועדכון קל
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 22-23
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 27-31
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 36
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 37-38
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 39-40
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 41-43
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 45
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 47
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 49-50
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 51-52
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 53-56 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 57-59 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 60-64
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 65
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - פיננסית ב
אורך:
שיעור: שיעור 5 - WACC
הצג סרטונים
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC (שאלה 12)
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 17+18
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
שיעור: הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 15 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 3
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 4
אורך:
סרטון: IFRS 15 - שלב 5
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 2+3
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 4+5
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 6+7
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 25
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 26 - קבלן בונה
אורך:
סרטון: שיחת סיכום 10706
אורך:
שיעור: שיעור 7 - מבחנים לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 4 שאלות 1-7
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 13-15
אורך:
סרטון: מבחן 4 שאלות 16-17
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 1-5
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 6-7
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 12-14
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 15-16
אורך:
סרטון: מבחן 10 שאלות 17-20
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: שיעור 6 - יחידה 8
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות Copy
אורך:
סרטון: שאלה 1 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 2 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 3+6 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 4 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 5 - תוחלת שונות Copy
אורך:
סרטון: הסבר דומיננטיות סטוכסטית+שאלות 6+7 Copy
אורך:
סרטון: הסבר תוחלת תועלת + שאלה 8 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 9 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 10 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 11 Copy
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ מותאם לסיכון+שאלה 12 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 13 - ענ"נ מותאם לסיכון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 14 - ענ"נ מותאם לסיכון Copy
אורך:
סרטון: שאלות 15+16 - קריטריונים נוספים Copy
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ Copy
אורך:
סרטון: שאלה 18 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 19+20 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 21 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 22 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 23+24 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 25 Copy
אורך:
סרטון: תיק עם 3 נכסים - שאלה 26 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 27 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 28 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 29-31 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 32+33 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 34 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 35 Copy
אורך:
סרטון: הסבר על CML Copy
אורך:
סרטון: שאלות 36-38 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 39+40 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 41+42 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 43 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 44 Copy
אורך:
סרטון: הסבר על SML Copy
אורך:
סרטון: שאלות 46+45 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 47+48 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 49+50 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 51+52 Copy
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML שאלות 53+54 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 55 - שילוב SML עם מודל גורדון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 56 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 57 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 58 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 59 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 60 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 61+62 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 63 Copy
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי Copy
אורך:
סרטון: דברי סיכום Copy
אורך:
שיעור: מבחן לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 שאלה 1 - בסיס מזומן/מצטבר
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 2 - אג"ח צמוד
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 3 - אג"ח
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 5 - ירידת ערך נכסים
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 6 - הפרשה לחומ"ס
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 7 - מלאי
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלה 8 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: מבחן 1 שאלות 9-10 - רכוש קבוע ונדל"ן
אורך:
שיעור: שיעור 10 - תיקון מאזן בוחן (שיעור מסכם)
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - בסיס לשאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - בניית דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 6 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 7 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 8 - שאלות אמריקאיות
אורך:
שיעור: נספח ב' : רענון מתמטיקה
הצג סרטונים
סרטון: פתיחה והצגת נושא השברים: תכונות, חוקים ויישום
אורך:
סרטון: חישוב תוחלת וסטיית תקן במחשבון (קיצור דרך)
אורך:
סרטון: הצגה עשרונית של שברים ושימוש במחשבון
אורך:
סרטון: חזקות: הכרה ותכונות
אורך:
סרטון: שורשים + חזקות ושורשים שחובה לזכור
אורך:
סרטון: שימוש במחשבון עבור חזקות ושורשים
אורך:
סרטון: משוואות מיוחדות חלק א' כולל שימוש במחשבון
אורך:
סרטון: משוואות מיוחדות חלק ב' כולל שימוש במחשבון
אורך:
שיעור: שיעור 22
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שיחת סיכום Copy
אורך:
סרטון: שאלות 13-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 27 (ריביות)
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: ריבית מראש (שאלות 31+32)
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלות 36+37
אורך:
סרטון: שאלות 38+39
אורך:
סרטון: שאלות 40+41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלות 43+44
אורך:
סרטון: שאלות 45+46
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 47
אורך:
סרטון: שאלה 48
אורך:
סרטון: שאלה 49
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלות 55-56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 58-59
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 60-61
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 63-64
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 65-66
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 68
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 69
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 73-74 (הסבר P-Y, C-Y)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 75-76
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 80-81
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 85
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 86-87
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 90-91
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 100
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 104
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 105 (ניכיון שקים)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 107 (ניכיון שקים)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 108-109
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 110-111
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 112-113
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 114-115
אורך:
לכל הקורסים של