054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

ניהולית ותמחיר 10404

ניהולית ותמחיר 10404

ניהולית ותמחיר 10404
₪390

החל מסמסטר 2019א - הקורס בוטל! 

הקורס נמצא עדיין במאגר הקורסים בגלל שיש סטודנטים שהחלו ללמוד אותו בסמסטר קיץ 2018ג ועדיין לומדים אותו.

לאחר שאחרון הסטודנטים יסיים ללמוד את הקורס, הקורס יורד לאלתר מרשימת הקורסים שלנו..

195
917
1881
763
2191
1643
1855
1838
1295
1340
195
2743
2004
1540
1869
1308
2381
195
1850
2431
1431
90
1149
489
424
1413
239
451
1650
1389
643
550
229
806
615
702
1804
1287
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
883
387
1133
1375
861
716
748
1023
513
513
89
שיעור: 10404 - שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: מבוא להעמסת עלויות עקיפות - פתיחה
אורך:
סרטון: העמסת עלויות עקיפות - שאלה 1
אורך:
סרטון: הסבר תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 2
אורך:
סרטון: תמחיר תרומה וספיגה - שאלה 3
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 9 (מוצר אחד)
אורך:
סרטון: נקודת איזון - שאלה 11 (סל של מוצרים)
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 15 סעיפים א'-ה'
אורך:
סרטון: קבלת החלטות - שאלה 15 סעיפים ו'-י'
אורך:
שיעור: 10404 - שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: תמחיר מסורתי ותמחיר ABC
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 8
אורך:
סרטון: תמחיר הזמנה - שאלה 9
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (שיטת פיפו) - שאלה 15
אורך:
סרטון: תמחיר תהליך (שיטת ממוצע) - שאלה 16
אורך:
סרטון: מחלקות שרות - שאלה 22
אורך:
שיעור: 10404 - שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: מוצרים משותפים
אורך:
סרטון: ניתוח סטיות בתמחיר תקן - שאלה 8
אורך:
סרטון: תקציב - שאלה 14
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: שיעור 6
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות Copy
אורך:
סרטון: שאלה 1 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 2 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 3+6 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 4 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 5 - תוחלת שונות Copy
אורך:
סרטון: הסבר דומיננטיות סטוכסטית+שאלות 6+7 Copy
אורך:
סרטון: הסבר תוחלת תועלת + שאלה 8 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 9 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 10 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 11 Copy
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ מותאם לסיכון+שאלה 12 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 13 - ענ"נ מותאם לסיכון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 14 - ענ"נ מותאם לסיכון Copy
אורך:
סרטון: שאלות 15+16 - קריטריונים נוספים Copy
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ Copy
אורך:
סרטון: שאלה 18 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 19+20 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 21 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 22 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 23+24 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 25 Copy
אורך:
סרטון: תיק עם 3 נכסים - שאלה 26 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 27 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 28 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 29-31 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 32+33 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 34 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 35 Copy
אורך:
סרטון: הסבר על CML Copy
אורך:
סרטון: שאלות 36-38 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 39+40 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 41+42 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 43 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 44 Copy
אורך:
סרטון: הסבר על SML Copy
אורך:
סרטון: שאלות 46+45 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 47+48 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 49+50 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 51+52 Copy
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML שאלות 53+54 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 55 - שילוב SML עם מודל גורדון Copy
אורך:
סרטון: שאלה 56 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 57 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 58 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 59 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 60 Copy
אורך:
סרטון: שאלות 61+62 Copy
אורך:
סרטון: שאלה 63 Copy
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי Copy
אורך:
סרטון: דברי סיכום Copy
אורך:
לכל הקורסים של