054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 10862 (לשעבר 10389)

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 10862 (לשעבר 10389)

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 10862 (לשעבר 10389)
₪390

הקורס "ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות - 10862" הוא קורס חובה לסטודנטים הלומדים חשבונאות.
הקורס דורש קריאת דוחות הכספיים של חברות, הבנתם וניתוחם.
לכן לסטודנטים שלא לומדים חשבונאות, לא מומלץ לקחת את הקורס הזה..
יניב גוטמן ילמד אתכם איך לגשת לפרה-סמינריון, איך להיעזר בתוכנת האקסל עבור זה והכי חשוב איך להוציא במבחן ציון גבוה מאוד.
שם המשחק הוא תרגול תרגול ושוב תרגול
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה
יניב וצוות "רגב גוטמן"

165
505
497
2052
1354
1762
393
520
414
378
333
201
655
306
865
848
1432
214
927
917
1487
2715
1166
1199
2130
2170
1229
1219
2117
956
1369
2293
920
625
1428
203
927
1226
1166
486
1829
3275
2154
1898
110
1327
1152
957
657
1099
481
743
725
747
1096
642
515
1026
896
541
1266
527
851
676
796
1076
735
848
248
85
450
468
247
522
234
439
541
655
518
629
833
455
677
798
824
773
387
443
שיעור: קורס תיאורטי - חשבונאות עסקית
הצג סרטונים
סרטון: פרק 1 - סוגי התאגדויות
אורך:
סרטון: פרק 2 - הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: פרק 3 - סקירת דוחות כספיים לדוגמה - רמי לוי
אורך:
סרטון: פרק 4 - הכרת הדוח רווח או הפסד וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 5 - הכרת המאזן וסעיפיו
אורך:
סרטון: פרק 6 - סעיף המזומן
אורך:
סרטון: פרק 7 - סעיף הלקוחות
אורך:
סרטון: פרק 8 - סעיף המלאי
אורך:
סרטון: פרק 9 - סעיף הספקים
אורך:
סרטון: פרק 10 - מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות
אורך:
סרטון: פרק 11 - סעיף הזכאים/חייבים
אורך:
סרטון: פרק 12 - רכוש קבוע
אורך:
סרטון: פרק 13 - נדל"ן להשקעה
אורך:
סרטון: פרק 14 - הלוואות לזמן ארוך
אורך:
סרטון: פרק 15 - הכרת פקודות היומן
אורך:
סרטון: פרק 16 - דוח על תזרימי מזומנים
אורך:
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: ממ"ן 11 - הכרת הסביבה העסקית
אורך:
סרטון: ממ"ן 11 - ניתוח הסביבה העסקית
אורך:
סרטון: ממ"ן 11 - ניתוח SWOT
אורך:
סרטון: ממ"ן 12 - ניתוח אנכי וניתוח אופקי (שאלה 3)
אורך:
סרטון: ממ"ן 12 - ניתוח אסטרטגי של דוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: ממ"ן 12 - עריכת דוח תזרים מזומנים (שאלה 4)
אורך:
סרטון: ממ"ן 13 - ניתוח דוח תזרים מזומנים (שאלה 5)
אורך:
סרטון: ממ"ן 13 - חישוב יחסי נזילות ויעילות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: ממ"ן 13 - חישוב יחסי איתנות ורווחיות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: ממ"ן 14 - חישוב מדד אלטמן (שאלה 7)
אורך:
סרטון: ממ"ן 14 - הסבר על שיטת המכפילים
אורך:
סרטון: ממ"ן 14 - חישוב מכפיל רווח (שאלה 9)
אורך:
סרטון: ממ"ן 14 - חישוב מכפיל EBITDA (שאלה 10)
אורך:
סרטון: ממ"ן 14 - תזרים מזומנים חופשי (FCF) (שאלה 11)
אורך:
סרטון: ממ"ן 15 - חיפוש במאגרי מידע (שאלה 12)
אורך:
סרטון: ממ"ן 15 - חישוב מחיר הון ממוצע משוקלל (שאלה 13)
אורך:
סרטון: ממ"ן 15 - הערכת שווי (שאלה 14)
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הכרת יחסים פיננסים - יחסי נזילות ורווחיות
אורך:
סרטון: הכרת יחסים פיננסים - יחסי מבנה הון ויעילות תפעולית
אורך:
סרטון: ניתוח תזרים מזומנים
אורך:
סרטון: מדד אלטמן
אורך:
סרטון: הערכת שווי חברות
אורך:
סרטון: שאלות 1-8
אורך:
סרטון: שאלות 9-14
אורך:
סרטון: שאלות 15-20
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 - הקדמה ושאלות 1+2
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 3+4
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 5+6+7
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 2 - הקדמה ושאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 2 - שאלות 2+3
אורך:
סרטון: מבחן 2 - שאלות 4+5
אורך:
סרטון: מבחן 2 - שאלות 6+7
אורך:
סרטון: מבחן 2 - שאלות 8+9+10
אורך:
סרטון: מבחן 2 - שאלות 11+12
אורך:
סרטון: מבחן 2 - שאלות 13+14
אורך:
סרטון: מבחן 2 - שאלות 15+16
אורך:
סרטון: מבחן 3 - הקדמה ושאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלות 2+3
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלות 5+6+7
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלות 8+9
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלות 10+11
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 12
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מודל גורדון + שאלה 82
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 83
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 85
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 87
אורך:
סרטון: מודל גורדון - שאלה 89
אורך:
סרטון: הסבר מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) + שאלה 90
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 91
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 92
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלות 94+95
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל (WACC) - שאלה 96
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות א'+ב'
אורך:
סרטון: שאלות 80+83
אורך:
סרטון: שאלות 81+82
אורך:
סרטון: שאלות 87+88
אורך:
סרטון: שאלות 99+101
אורך:
סרטון: שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה