054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 – הקורס המעודכן!

מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 – הקורס המעודכן!

מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 – הקורס המעודכן!
₪390

הקורס מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 נכתב ונערך ע"י תומר יהושע סנדק האחראי האקדמי ב"רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 12 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 4 מפגשים של לימוד כל החומר מההתחלה ועד לציון גבוה! , סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה , כולל לימוד ניתוח פלטי "גרטל" . בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים. הקורס כולל שאלות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים .

הקורס עודכן לפורמט החדש ולמרכזת ההוראה החדשה! 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

תומר, יניב, עדי וצוות "רגב גוטמן"

521
1041
1408
2238
652
1762
754
1286
1292
936
741
1812
1845
774
554
1100
22
1223
1136
1391
2008
1880
635
1216
1031
1616
627
2424
1509
823
2441
28
438
869
1851
761
1160
647
1061
1594
1071
1249
1194
942
1146
22
1060
1381
1831
607
714
985
893
2060
1593
1831
310
385
22
31
1403
949
1561
1034
2067
1459
28
2083
2430
1429
1733
1496
1786
838
1087
1
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הרגרסיה הפשוטה - פתיחה + מושגי ייסוד
אורך:
סרטון: המשך מושגי יסוד + שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: רגרסיה לינאירית פשוטה במדגם חלק א'
אורך:
סרטון: ר. ליניארית במדגם חלק ב - פירוק השונות
אורך:
סרטון: רגרסיה לניארית - שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3 + סיכום רגרסיה פשוטה במדגם
אורך:
סרטון: רגרסיה באוכלוסיה הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: המשך רגרסיה באוכ' - תכונות האומדים
אורך:
סרטון: תכונות האומדנים - פתרון שאלות 1+2
אורך:
סרטון: מודלים מקובלים בכלכלה - הסבר
אורך:
סרטון: מודלים מקובלים - שאלות 3-5
אורך:
סרטון: מבחני השערה על מקדמי הרגרסיה- הסבר
אורך:
סרטון: מבחני השערה - שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: קריאת פלט גרטל וסיכום שיעור 1
אורך:
סרטון: סרטון בונוס - שיטות חישוב במחשבון
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 2 - הרגרסיה המרובה - הסבר
אורך:
סרטון: בדיקת השערות למובהקות הרגרסיה
אורך:
סרטון: מובהקות התרומה של מסביר כלשהו וצירוף ליניארי של מספר מסבירים
אורך:
סרטון: רגרסיה מוגבלת - הסבר
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 1,2
אורך:
סרטון: הסקה על צירוף לינארי + שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: מקדם ההסבר המתוקנן - תיאוריה
אורך:
סרטון: מקדם ההסבר המתוקנן - תרגול שאלות 4-7
אורך:
סרטון: מולטי-קולינריות - הסבר
אורך:
סרטון: שגיאת ספציפיקציה - הסבר
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 8-9 וסיכום נושא המולטי-קולינאריות
אורך:
סרטון: משתנה דמי - הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: משתנה דמי - הסבר חלק ב'
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 10-12 וסיכום שיעור 2 (מעודכן ללא רווח סמך)
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 3 - הפרת ההנחות הקלאסיות
אורך:
סרטון: הפרת ההומוסקדסטיות - הסבר + המבחן הגרפי
אורך:
סרטון: מבחן white לזיהוי הטרוסקדסטיות
אורך:
סרטון: שיטת white לתיקון הטרוסקדסטיות
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3 + סיכום הטרוסקדסטיות
אורך:
סרטון: מתאם סדרתי - הסבר
אורך:
סרטון: מבחנים לזיהוי מתאם סדרתי
אורך:
סרטון: שיטות לתיקון מתאם סדרתי
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 5+6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7 וסיכום מתאם סדרתי
אורך:
סרטון: ניתוח פלטי גרטל עבור רגרסיה מרובה והפרת הנחות קלאסיות וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4 - לא נדרש בסמסטר 2024א
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 4 , מודל לוגיט- הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: מודל לוגיט - הסבר חלק ב'
אורך:
סרטון: מודל לוגיט - שאלות 1+2
אורך:
סרטון: ניתוח פלטי גרטל - לוגיט + שאלה 3
אורך:
סרטון: טעויות מדידה
אורך:
סרטון: משוואות סימולטניות - הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: משוואות סימולטניות - הסבר חלק ב'
אורך:
סרטון: שיטות אמידה + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: ניתוח פלטי גרטל למשוואות סימולטניות וסיכום שיעור 4
אורך:
סרטון: סיכום מסקנות ופרידה מרגשת
אורך:
שיעור: הכוונה קבועה למטלות
הצג סרטונים
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: מדדי מרכז ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: טרנספורמציה לינארית
אורך:
סרטון: שינויים נקודתיים + שאלה 6ז' + שאלה ג' סעיף ד'
אורך:
סרטון: מדד הקשר פירסון, שאלה 20 סעיף א'
אורך:
סרטון: מדד פירסון המשך, קו הניבוי,שונות ניבויים וטעויות, המשך שאלה 20
אורך:
שיעור: נספח ב'
הצג סרטונים
סרטון: הסבר בדיקת השערות
אורך:
סרטון: ב"ה לתוחלת כאשר שונות ידועה, תרגיל 1
אורך:
סרטון: ב"ה לתוחלת כאשר שונות לא ידועה, תרגול
אורך:
סרטון: ב"ה על שונות אחת
אורך:
סרטון: ב"ה על שתי שונויות
אורך:
סרטון: מובהקות תוצאה - תוחלת כאשר שונות ידועה PV
אורך:
סרטון: מובהקות התוצאה כששונות לא ידועה
אורך:
סרטון: עקומת ביקוש וסוגי מוצרים ממיקרוכלכלה
אורך:
שיעור: ממן 14 לדוגמה
הצג סרטונים
שיעור: מבחן משוחזר לדוגמה + דפי נוסחאות וטבלאות
הצג סרטונים
שיעור: התאמות לסמסטר 2024א - 10284
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס