054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט החדש

מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט החדש

מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט החדש
₪390

הקורס מבוא למיקרוכלכלה 10131 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה למבוא למיקרו במכללת ר"ג כבר 12 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ.
הקורס מונה 4 מפגשים על כל החומר, שבהם שאלות דומות מאוד לשאלות בחינה, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה.
הקורס כולל מעל 250 של שאלות מקוריות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים.

שימו לב שהקורס מיועד למי שנבחם בפורמט החדש החל מסמסטר 2020א'. במהלך סמסטר זה החומרים יתעדכנו באופן הדרגתי במהלך הסמסטר ולכן חשוב ללמוד במקביל עם השיעורים בכיתה באו"פ.

תהיה לשונית מיוחדת שתעדכן איזה נושאים התווספו או ירדו מחומר הלימוד- כדאי להתעדכן.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

679
1192
863
1070
731
1709
3321
1474
1035
531
1060
991
211
841
332
844
351
748
492
381
316
1081
28
1693
468
442
344
759
936
439
402
929
548
136
1067
331
514
743
692
419
976
1126
824
315
1109
1617
624
232
1323
401
1004
1174
1442
1081
508
612
200
252
675
668
1305
699
381
85
648
566
1006
449
265
1402
381
1156
1351
1089
1004
792
61
23
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
שיעור: שיעור 1 - יחידה 1 (עק' תמורה) + התחלת יחידה 2 (יצרן)
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 1 - עק' תמורה הסבר חלק א
אורך:
סרטון: יחידה 1 - עק' תמורה הסבר חלק ב
אורך:
סרטון: יחידה 1 הסבר חלק ג (יתרון מוחלט ויחסי) + פתרון שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מסחר בין שווקים ביתרון יחסי - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2 - מסחר בין שווקים
אורך:
סרטון: יחידה 1 שאלת תרגול 3 + לימוד סעיפי ד של הבחינות (במקור שאלה 1)
אורך:
סרטון: יחידה 1 שאלת תרגול 4 וסיכום יחידה 1
אורך:
סרטון: יחידה 2 - תורת היצרן - תפוקות - הסבר חלק א + שאלת תרגול 1 (במקור שאלה 3)
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק ב ושאלות תרגול 2+3 (במקור שאלות 1,4)
אורך:
סרטון: יחידה 2 הקצאת עובדים בריבוי גורמי ייצור קבועים + שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: יחידה 2 הקצאת עובדים בהינתן שכר עבודה+ שאלת תרגול 5 וסיכום הנושא
אורך:
שיעור: שיעור 2 - מבנה עלויות היצרן + תורת הצרכן
הצג סרטונים
סרטון: יצרן-עלויות : מבנה עלויות היצרן הסבר חלק א - ATC,AVC ושאלות תרגול 1+2
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות : תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: הסבר חלק ב + שאלת תרגול 4 (במקור שאלה 17)
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: הסבר חלק ג - עקומת העלות השולית ונקודת ייצור אופטימלית
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: עקומת העלות השולית' העקומת ההיצע ועודף יצרן - הסבר
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: טווח קצר/ארוך + עקומת MC - תרגול שאלות 5+6
אורך:
סרטון: יצרן-עלויות: עקומת ההיצע ועקומת MC - תרגול שאלות 7+8 וסיכום הנושא
אורך:
סרטון: תורת הצרכן: פתיחה והסבר
אורך:
סרטון: תורת הצרכן: הסבר על עקומת ביקוש, סוגי המוצרים ופתרון שאלת תרגול 1
אורך:
שיעור: שיעור 3 - שו"מ בתחרות משוכללת והתחלת התערבות ממשלה (מס+סובסידיה)
הצג סרטונים
סרטון: תחרות משוכללת - הסבר וכללים חלק 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: רווחה חברתית - הסבר + דוגמאות
אורך:
סרטון: חלק 2 (עיר א+ב) ושאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: חלק 3 (גמישות הביקוש) - הסבר וכללים
אורך:
סרטון: גמישות הביקוש - פתרון שאלות תרגול 7+8
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שוק העבודה: פתיחה והצגת עקומת הביקוש לעובדים
אורך:
סרטון: שוק העבודה: עקומת ההיצע לעובדים + שיווי משקל
אורך:
סרטון: שוק העבודה: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שוק העבודה: קשרי גומלין בין שוק העבודה לשוק המוצר - הסבר ושטחים חשובים
אורך:
סרטון: שוק העבודה: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: יחסי גומלין בין שוק העבודה לשוק מוצר - שאלת תרגול 3 וכללי סיכום
אורך:
סרטון: התערבות ממשלה - פתיחה + הטלת מס - הסבר
אורך:
סרטון: התערבות ממשלה - שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: פתרון שאלות תרגול 2+3
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: רווחה חברתית עקב הטלת מס והענקת סובסידיה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5 - מס חישובית + רווחה חברתית
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6 - מס והשפעה על שוק העבודה
אורך:
שיעור: שיעור 4 - התערבות ממשלתית במשק פתוח + מונופול
הצג סרטונים
סרטון: משק פתוח: יבוא ויצוא - הסבר וכללים
אורך:
סרטון: רווחה חברתית עקב פתיחת המשק למסחר בינלאומי
אורך:
סרטון: התערבות ממשלתית במשק פתוח (פרמיה ומכס)
אורך:
סרטון: רווחה חברתית עקב התערבות ממשלתית במשק פתוח
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1: התערבות ממשלה במשק פתוח- חישובית + השפעה על שוק העבודה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2 - פתוחה, יבוא + התערבות ממשלה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3: סגורה, הגדלת מכס
אורך:
סרטון: פתרון שאלות תרגול 4+5
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7 (יבוא+מכס) - טענה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8: סגורה, שני מוצרים, משק פתוח
אורך:
סרטון: סיכום התערבות ממשלה בתחרות משוכללת משק פתוח+סגור
אורך:
סרטון: מונופול - הסבר + שאלות תרגול 1,2
אורך:
סרטון: המשך מונופול + שאלות תרגול 3+4
אורך:
סרטון: עודף צרכן, עודף יצרן ורווחה חברתית במונופול
אורך:
שיעור: שיעור 5 - מוצרים ציבוריים, השפעות חיצוניות, מודל ענ"נ ותורת המשחקים
הצג סרטונים
סרטון: מוצרים ציבוריים - הסבר
אורך:
סרטון: מוצרים ציבוריים - שאלות תרגול 1+2
אורך:
סרטון: השפעות חיצוניות - הסבר
אורך:
סרטון: השפעות חיצוניות שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: השפעות חיצוניות שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: העדפת תוכניות השקעה - מודל NPV ענ"נ
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 1+2 (במקור שאלות 26+27)
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 3-5 (במקור שאלות 35+29+30) וסיכום הנושא
אורך:
סרטון: תורת המשחקים - פתיחה
אורך:
סרטון: תורת המשחקים - אסטרגטיות שולטות
אורך:
סרטון: תורת המשחקים - שו"מ נאש
אורך:
סרטון: תורת המשחקים - הקשר בין אסט שולטות לנאש + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: סרטון סיום קורס - יעלה בקרוב
אורך:
שיעור: הכוונה ופתרון מלא לממני"ם 2023ב
הצג סרטונים
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 1 (פורמט א)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 2 (פורמט א)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 1 (פורמט ב)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 2 (פורמט ב)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה א
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה ב
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה ג
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה א
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ב
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ג
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ד
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ה
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ו
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה א (רק סעיף א נדרש)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ב (רק סעיף א נדרש)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ג
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ד (רק סעיף ב 2 רלוונטי)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ה
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס