054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – סוגיות בחשבונאות פיננסית א

מיני-מרתון – סוגיות בחשבונאות פיננסית א

מיני-מרתון – סוגיות בחשבונאות פיננסית א
₪240

המיני-מרתון המקוון בקורס "סוגיות בחשבונאות פיננסית א 10864" של האוניברסיטה הפתוחה נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במיני-מרתון הנוכחי יש סרטוני הסבר עבור הנושאים של הקורס, לכל הבחינות שפורסמו על ידי מועצת רואי חשבון ממועד חורף 2018 ועד לעצם היום הזה.

בנוסף, לבחינות משנת 2009 עד לשנת 2017 יש פתרונות מלאים לצפייה באתר.

אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

להלן הלינק לכל הבחינות של מועצת רואי חשבון

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

69
841
558
907
498
959
247
541
646
344
670
564
1432
605
759
331
1209
94
1497
854
1202
449
631
450
394
400
319
331
835
1269
359
733
1340
367
311
99
898
382
815
316
490
410
278
880
313
1409
1129
229
81
340
406
610
686
228
282
372
237
609
787
377
1235
353
286
339
632
267
437
שיעור: חורף 2018
הצג סרטונים
סרטון: שיחת פתיחה - בחינות מועצה פיננסית א
אורך:
סרטון: שאלה 1 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 3 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 13 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 14 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 15 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 17 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלות 21-22 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלה 23 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלות 27-28 - תקן 40
אורך:
שיעור: אביב 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-3 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 5 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 6 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 7 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 19-20 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 29 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 8
אורך:
שיעור: חורף 2019
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2 - IFRIC 1
אורך:
סרטון: שאלות 6-7 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלות 8-9 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 12 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 16 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלה 17 - IAS 16
אורך:
סרטון: שאלה 21 - IFRS 16
אורך:
סרטון: שאלות 22-23 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 25-27 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 29 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלה 30 - IAS 23
אורך:
שיעור: אביב 2020
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 2 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 4 - IFRS 15
אורך:
סרטון: שאלות 5-6 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 7 - מסגרת מושגית
אורך:
סרטון: שאלה 8 - IAS 10
אורך:
סרטון: שאלה 9 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 10 - IAS 38
אורך:
סרטון: שאלה 11 - IAS 20
אורך:
סרטון: שאלות 13-15 - IAS 16+IAS 40
אורך:
סרטון: שאלה 18 - IAS 1
אורך:
סרטון: שאלות 20-21 - תקן 40
אורך:
סרטון: שאלה 24 - IAS 2
אורך:
סרטון: שאלה 25 - IAS 37
אורך:
סרטון: שאלה 26 - IAS 36
אורך:
סרטון: שאלה 27 - IFRS 5
אורך:
סרטון: שאלה 28 - IAS 23
אורך:
סרטון: שאלות 29-30 - IFRS 16
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה