054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה - מתמטיקה

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

חדו"א לכלכלה וניהול 10142
₪390
מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (לתואר 2) – 91415/6
₪200
נושאים במתמטיקה – 10444
₪390
מיני-מרתון – נושאים במתמטיקה 10444
₪180