054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה - כלכלה

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

יסודות החשבונאות 10280
₪390
תורת המימון 10230
₪390
חדו"א לכלכלה וניהול 10142
₪390
מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט החדש
₪390
מבוא למקרוכלכלה 10126
₪390
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' – 30111
₪390
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' – 30112
₪390
מקרוכלכלה א' 10793
₪390
מקרוכלכלה ב' 10794
₪390
מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 – הקורס המעודכן!
₪390
תורת המחירים א' 10627
₪390
תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב
₪390
תורת המחירים ג' 10629
₪390
נושאים במתמטיקה – 10444
₪390
מיני-מרתון – מקרוכלכלה א' 10793
₪180
מיני-מרתון – מקרוכלכלה ב' 10794
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים ב' 10628
₪180
מיני-מרתון – מושגי יסוד באקונומטריקה 10284
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים ג' 10629
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים א' 10627
₪180
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
₪390
חשבונאות ניהולית – 10860
₪390