054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה - חשבונאות

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419
₪390
יסודות החשבונאות הפיננסית 10863
₪390
פיננסית א' – 10706
₪390
פיננסית ב' – 10720
₪390
דוחות כספיים מאוחדים 10910
₪390
חשבונאות פיננסית מתקדמת – 10922
₪390
חשבונאות ניהולית – 10860 (לשעבר 10697)
₪390
חשבונאות ניהולית מתקדמת 10861 (לשעבר 10913)
₪390
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 10862 (לשעבר 10389)
₪390
סוגיות בחשבונאות פיננסית א' 10864 – החל מ- 2021ב!
₪390
סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865 החל מ- 2022א!
₪390