054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה - חשבונאות

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

מבוא למסגרת המושגית
₪40 ל-30 ימים
הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419
₪390
יסודות החשבונאות לחשבונאים 10696
₪340
חשבונאות פיננסית א' – 10706
₪340
חשבונאות פיננסית ב' – 10720
₪340
דוחות מאוחדים – 10910
₪340
חשבונאות פיננסית מתקדמת – 10922
₪340
חשבונאות ניהולית ותמחיר – 10697
₪340
ניהולית מתקדמת 10913
₪340
ניתוח דוחות כספיים – 10389
₪340