054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה - חשבונאות

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419
₪390
יסודות החשבונאות הפיננסית 10863
₪390
פיננסית א' – 10706
₪390
דוחות כספיים מאוחדים 10866
₪390
חשבונאות ניהולית – 10860
₪390
חשבונאות ניהולית מתקדמת 10861
₪390
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 10862
₪390
בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864
₪390
בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865
₪390
חשבונאות פיננסית מתקדמת א' – 10867
₪390