054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

סינון לפי:
יסודות החשבונאות 10280
₪390
תורת המימון 10230
₪390
חדו"א לכלכלה וניהול 10142
₪390
חשבונאות למנהלים 13002 (לתואר שני)
₪390
מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט החדש החל מסמסטר 2020א
₪390
מבוא למקרוכלכלה 10126
₪390
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' – 30111
₪390
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' – 30112
₪390
מיני-מרתון – תורת המימון 10230
₪180
מיני-מרתון – חדו"א לכלכלה וניהול 10142
₪180
מיני-מרתון – מבוא למקרוכלכלה 10126
₪180
מיני-מרתון – מבוא למיקרוכלכלה 10131 במהלך סמסטר 2020א הקורס עובר עדכון.
₪100
רענון מתמטיקה
₪99 ל-90 ימים
מקרוכלכלה א' 10793
₪390
מקרוכלכלה ב' 10794
₪390
מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 – הקורס המעודכן!
₪390
תורת המחירים א' 10627
₪390
תורת המחירים ב' 10628
₪390
תורת המחירים ג' 10629
₪390
ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)
₪390
מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (לתואר 2) – 91415/6
₪200
נושאים במתמטיקה – 10444
₪390
מיני-מרתון – נושאים במתמטיקה 10444
₪180
מיני-מרתון – מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
₪180
מיני-מרתון – מבוא לסטטיסטיקה ב 30112
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים ב' 10628
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים ג' 10629
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים א' 10627
₪180
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10280
₪180
מיני-מרתון – חשבונאות למנהלים 13002
₪180
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
₪180
הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419
₪390
יסודות החשבונאות לחשבונאים 10696
₪390
חשבונאות פיננסית א' – 10706
₪390
חשבונאות פיננסית ב' – 10720
₪390
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
₪390
דיווח כספי לתקופות ביניים – IAS 34
₪149 ל-90 ימים
מלכרים – גלד 69+תקן 5 המשולב
₪119 ל-90 ימים
דוחות מאוחדים – 10910
₪390
חשבונאות פיננסית מתקדמת – 10922
₪390
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
התאוריה החשבונאית – המסגרת המושגית
₪89 ל-90 ימים
חשבונאות ניהולית ותמחיר – 10697
₪390
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
ניהולית מתקדמת 10913
₪390
מיני-מרתון – ניהול פיננסי 13005
₪180
ניתוח דוחות כספיים – 10389
₪390
מיני-מרתון – פטור בהנהלת חשבונות 91440
₪180