054-2330-459

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה

קורסים מקוונים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה

סינון לפי:
יסודות החשבונאות 10280
₪390
תורת המימון 10230
₪390
חדו"א לכלכלה וניהול 10142
₪390
חשבונאות למנהלים 13002 (לתואר שני)
₪390
מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט החדש
₪390
מבוא למקרוכלכלה 10126
₪390
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' – 30111
₪390
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' – 30112
₪390
מיני-מרתון – תורת המימון 10230
₪180
מיני-מרתון – חדו"א לכלכלה וניהול 10142
₪180
מיני-מרתון – מבוא למקרוכלכלה 10126
₪180
מקרוכלכלה א' 10793
₪390
מקרוכלכלה ב' 10794
₪390
מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 – הקורס המעודכן!
₪390
תורת המחירים א' 10627
₪390
תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב
₪390
תורת המחירים ג' 10629
₪390
ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)
₪390
מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (לתואר 2) – 91415/6
₪200
נושאים במתמטיקה – 10444
₪390
מיני-מרתון – נושאים במתמטיקה 10444
₪180
מיני-מרתון – מבוא לסטטיסטיקה א' 30111
₪180
מיני-מרתון – מבוא לסטטיסטיקה ב 30112
₪180
מיני-מרתון – מקרוכלכלה א' 10793
₪180
מיני-מרתון – מקרוכלכלה ב' 10794
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים ב' 10628
₪180
מיני-מרתון – מושגי יסוד באקונומטריקה 10284
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים ג' 10629
₪180
מיני-מרתון – תורת המחירים א' 10627
₪180
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10280
₪180
מיני-מרתון – חשבונאות למנהלים 13002
₪180
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
₪180
הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 /91419
₪390
יסודות החשבונאות הפיננסית 10863
₪390
פיננסית א' – 10706
₪390
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
₪390
דיווח כספי לתקופות ביניים – IAS 34
₪149 ל-90 ימים
מלכרים – תקן חשבונאות 40 החדש
₪119 ל-90 ימים
דוחות כספיים מאוחדים 10866
₪390
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
חשבונאות ניהולית – 10860
₪390
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
חשבונאות ניהולית מתקדמת 10861
₪390
מיני-מרתון – ניהול פיננסי 13005
₪180
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 10862
₪390
מימון – יחידה 15: מבנה ההון של הפירמה (מודל גורדון ו- WACC)
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידה 14: מודוליאני מילר M&M
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידה 13: רווח למניה (EPS)
₪79 ל-90 ימים
מימון – יחידה 12: איגרות חוב ומק"מ
₪99 ל-90 ימים
מימון – יחידה 11: השקעות בתנאי אי ודאות
₪149 ל-90 ימים
מימון – יחידה 9: בדיקת כדאיות השקעה (NPV/IRR)
₪119 ל-90 ימים
מימון – יחידות 7-8: לוחות סילוקין וחזרה על כל היחידות
₪129 ל-90 ימים
מיני-מרתון – מבוא למיקרוכלכלה 10131 – מעודכן לפורמט החדש
₪180
מימון – יחידות 3-4: סדרות אינסופיות וסדרות צומחות
₪49 ל-90 ימים
מיני-מרתון – פטור בהנהלת חשבונות 91440
₪180
מיני-מרתון – סוגיות בחשבונאות פיננסית א 10864
₪180
רענון מתמטיקה
₪99 ל-90 ימים
בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864
₪390
בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865
₪390
מיני-מרתון – סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865
₪180
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10863
₪180
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 13008
₪390
מיני-מרתון – חשבונאות ניהולית 10860
₪180
השבחת ערך חברות – 13041
₪390
חשבונאות פיננסית מתקדמת א' – 10867
₪390
מכינה ורענון במתמטיקה לדוברי ערבית
₪99 ל-90 ימים