054-2330-459

תקנון תוכנית "משתפים ומרוויחים"

 • חברת רגב גוטמן בע"מ היא ספקית התוכן וניתן לממש את יתרת הקרדיטים עבור הקורסים שהוצגו בתפריט הקרדיטים באתר.
 • הסכום המקסימלי אותו ניתן לצבור ברכישה אחת באתר הינו 100 ש"ח.
 • התוכנית לא חלה על מינימרתונים או קורסים שמחירם נמוך מ 300 ש"ח.
 • במקרה בו סטודנט ביטל את הרכישה של הקורס, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, יתרת הקרדיטים שנצברה לרוכש ולממליץ תקוזז בהתאם.
 • לא ניתן לממש את יתרת הקרדיטים עבור קורסים בשמאות מקרקעין ואנגלית עסקית.
 • לא ניתן להמיר את יתרת הקרדיטים לכסף אלא רק לקבל הנחה ברכישת הקורסים הבאים.
 • לא ניתן להעביר את יתרת הקרדיטים למשתמש אחר.
 • תפריט הקרדיטים בדף הקרדיטים באתר הוא המחייב והקובע מהו סכום הקרדיטים שיתווסף ליתרה של הממליץ ושל הרוכש. סכום הקרדיטים משתנה מקורס לקורס בהתאם לתפריט.
 • רגב גוטמן רשאית בכל עת לשנות את התעריף של הקורסים ו/או להוסיף ו/או להסיר קורסים מרשימת הקורסים המזכים בקרדיטים.
 • לא ניתן לרכוש חבילת קרדיטים באמצעות יתרת הקרדיטים באתר.
 • תוקף הקרדיטים באתר הינו שנתיים מרכישה האחרונה של המשתמש באתר.
 • חברת רגב גוטמן בע"מ רשאית להפסיק את התוכנית בכל עת.
 • במקרה של הפסקת התוכנית, יתרת הקרדיטים שעומדת לרשות המשתמש, תישמר לו לפרק זמן של שנה מסיום התוכנית.
 • חל איסור על שימוש מסחרי בתוכנית, והיא מיועדת לסטודנטים אשר מעוניינים להמליץ לסטודנטים. וחל איסור על מי שאינו סטודנט פעיל לקחת חלק בתוכנית, לרבות גוף עסקי כלשהו.
 • חל איסור לסחור בקרדיטים או להפיק רווח כלשהו, מעבר להמלצה בתום לב לחבר ללימודים.
 • תקנון בא להוסיף לתקנון הכללי באתר ואינו מחליף אותו, ולכן כל חוקי השימוש באתר, לרבות האיסור על העברת חומרי האתר ו/או פרטי המשתמש מאיש לרעהו אסורים ומהווים הפרה בוטה של התקנון, וחושפים את מבצע הפעולה לתביעה על סך 50,000 ש"ח.
 • כל הזכויות שמורות לחברת רגב גוטמן בע"מ