תמונות הקמה ותמונות של 2014א:

9

 

מחוץ לרגב גוטמן, בשעת שיעור של עדי רגב

מחוץ לרגב גוטמן, בשעת שיעור של עדי רגב

חדר הישיבות של רגב גוטמן

חדר הישיבות של רגב גוטמן

6

מחוץ לרגב גוטמן

מחוץ לרגב גוטמן

4

הכנת שיעורי בית ב"רגב גוטמן"

הכנת שיעורי בית ב"רגב גוטמן"

1